המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > זכויות אזרחים ותיקים

זכויות אזרחים ותיקים - כל המידע לצרכני הגיל השלישי

 

 

בישראל אזרחים ותיקים רבים זכאים להטבות שונות על-פי החוק, אך רבים אינם יודעים את זכויותיהם. חשיבות החוק הזה היא לא רק בהכרה בתרומתם של האזרחים הוותיקים למדינה בשנות פעילותם אלא אף בשל העובדה המצערת: רבים סובלים ממחסור כלכלי, והנאות רבות – שירותים בתחומים שונים – נמנעות מהם.

 

על-פי החוק, אזרחים ותיקים הם אלה שהגיעו לגיל פרישה. האזרחים הוותיקים זכאים לקבל ממשרד העבודה והרווחה תעודת אזרח ותיק. החוק מבחין בין סוגי זכויות: זכויות כגון ארנונה ואגרת רדיו וטלוויזיה, ניתנות גם אם רק אחד מבני הזוג, הגרים באותה הדירה, הגיע לגיל הקובע. זכויות אישיות אחרות, כגון הנחות באוטובוס, רכבת מופעים ומוזיאונים, ניתנים רק לאלה שמוגדרים אזרחים ותיקים.


הזכויות לאזרחים וותיקים הן הנחות ופטורים בתחומים שונים המפורטים באתר המשרד לשיוויון חברתי וכדאי מאוד לעיין בהם ולוודא קבלתם לצרכנים הקשישים ובני משפחותיהם.

 
מי הם האזרחים הוותיקים הזכאים להטבות? מהו הגיל?

 

נכון להיום, גיל פרישה עומד לגברים על גיל 67, ונשים על גיל 62. בהגיעם לגיל זה, האזרחים הוותיקים זכאים כאמור לקבל ממשרד העבודה והרווחה תעודת אזרח ותיק.

 

אם רק אחד מבני הזוג הגיע לגיל המתאים – האם יש זכאות? החוק מבחין בין סוגי זכויות: זכויות, כגון: ארנונה ואגרת רדיו וטלוויזיה, ניתנות גם אם רק אחד מבני הזוג, הגרים באותה הדירה, הגיע לגיל הקובע. זכויות אישיות אחרות, כגון: הנחות באוטובוס, רכבת מופעים ומוזיאונים, ניתנים רק לאלה שמוגדרים אזרחים ותיקים.

מה הן הזכויות של האזרחים הוותיקים?


הזכויות לאזרחים וותיקים הן הנחות ופטורים בתחומים שונים, ובהם:

 

אגרת רדיו וטלוויזיה –פטור מלא. הערה חשובה: אלה ששילמו את האגרה, זכאים להחזר של כל הסכומים ששולמו. חשוב לבדוק את הזיכוי המגיע. אלה שטרם שילמו את האגרה, יימנעו מהתשלום, ויודיעו לרשות השידור בדבר הפטור המגיע להם.


תשלומי ארנונה – אזרחים ותיקים זכאים להנחה של 30% בתשלומי ארנונה על שטח של 100 מ"ר. למתקשים לשלם עד כדי הזדקקות להבטחת הכנסה, יש פטור מלא מן הזכאות. אזרח ותיק שסך כל הכנסותיו עולות על השכר הממוצע אינו זכאי כלל להנחה. הערה חשובה: הפטור אינו ניתן אוטומטית, ולכן חשוב להגיש לרשות המקומית בקשה לפטור


תחבורה ציבורית – הנחה של 50%


כניסה לגנים ולאתרים, כגון: שמורות טבע, אתרים ארכיאולוגים – הנחה של 50%


כניסה למוזיאונים ולמוסדות תרבות, שמקבלים תקציב מהמדינה, כגון: תיאטרון מוסדי, הנחה של 50% ממחיר כרטיס יחיד לכלל הציבור, על בסיס מחיר כרטיס קופה. בכרטיס מנוי, תינתן ההנחה על מחיר כרטיס קופה יחיד, כשהוא מוכפל במספר הכניסות. בכרטיס מנוי שלא מופיע בו מספר הכניסות, ההנחה תינתן על בסיס מחיר המנוי לציבור. הערה חשובה: מוסדות תרבות ומוזיאונים החייבים במתן הנחה חייבים לפרסם את מחיר הכרטיס לאזרחים ותיקים בקופה, במקום בולט לעין . ההנחה תינתן עם הצגת תעודת אזרח ותיק או תעודה מזהה בה נקוב תאריך הלידה להוכחת הזכאות.

 

תרופות – אזרחים ותיקים, שמקבלים גמלת הבטחת הכנסה, זכאים להנחה של 50% ממחיר התרופה שבסל הבריאות.

 

הארכת המועד לביטול עסקה לאזרחים ותיקים

 

החל מחודש אוגוסט 2016 נכנס לתוקף תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן בסעיף 14ג1. מדובר היה בהצעת חוק שהגיש ח"כ איציק שמולי, עליה היו חתומים גם למעלה מ-70 חברי כנסת נוספים. לאחר דיונים רבים בועדת הכלכלה, בהשתתפות נציגת המועצה לצרכנות, עברה הצעת החוק בקריאה שניה ושלישית והיום כאמור היא נכנסה לתוקף.

עיקרי התיקון לחוק:

- אזרחים ותיקים מגיל 65, עולים חדשים או אנשים עם מוגבלות יהיו רשאים לבטל עסקאות רוכלות או מכר מרחוק עד ארבעה חודשים לאחר ביצוע העסקה.

- בעסקאות שנעשו באינטרנט תקופת הביטול תהיה 4 חודשים בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

- את הודעת הביטול ניתן למסור בעל פה או בכתב. ביטול בכתב יכול להיעשות גם בפקס או בדואר אלקטרוני.


ניתוק בקליק - התנתקות בצורה קלה ופשוטה


מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק המאפשרת לצרכנים, בדגש על אוכלוסיית הגיל השלישי, לבצע התנתקות מהירה מספקי שירות כגון אינטרנט, טלפון או טלוויזיה. הצעת החוק קובעת את דרכי ביטול עסקה שיש לצרכן זכות לבטל אותה. דרכי הביטול כוללים ביטול העסקה בעל-פה, בטלפון או במקום העסק. עסקה שנעשתה באמצעות האינטרנט יוכל הצרכן לבטלה באמצעות האינטרנט.

 

קישורים שימושיים

 

המוקד לאזרחים ותיקים 

 

פניות הציבור - המשרד לשוויון חברתי

 

מדריך לגיל השלישי באתר כל זכות