המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > מוצר מוחדש – איך מתמודדים עם התופעה? הנחיות לצרכנים ומכתב להורדה

מוצר מוחדש או מחודש – איך מתמודדים עם התופעה? הנחיות לצרכנים ומכתב להורדה

 

קניתם מכשיר חשמלי חדש, אבל גיליתם שהוא כבר היה בשימוש? למועצה לצרכנות מגיעות מידי שנה תלונות רבות על "מוצרים מוחדשים". כיצד ניתן להתמודד עם התופעה והאם ניתן לבטל את העסקה על אף שחלף המועד החוקי לביטול עסקה הקבוע בתקנות הגנת הצרכן?

 

במועצה לצרכנות התקבלו תלונות של צרכנים שגילו לתדהמתם כי המוצר שרכשו - ופתחו את אריזתו מספר שבועות לאחר מועד הרכישה - אינו חדש. כשהגיעו לחנות ודרשו לבטל את העסקה הם סורבו בטענה שעבר המועד החוקי לביטול עסקה הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות לביטול עסקה").


ריבוי התלונות מעלה חשש לתופעה של מכירת מוצרים "משומשים" כחדשים כשבמקרה זה חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") מקנה לו זכות ביטול גם אם עברו 14 יום מיום ביצוע העסקה.


השאלות המשפטיות:


האם עוסק רשאי למכור מוצר שנעשה בו שימוש קודם כ"חדש"?


האם הצרכן רשאי לבטל את העסקה למרות שעבר המועד החוקי לפי התקנות?


מה המועד לביטול עסקה של מוצר שנעשה בו שימוש קודם ונמכר כ"חדש"?


תלונה לדוגמא

הלל רכש מכשיר די.וי.די מחנות למוצרי חשמל באזור המרכז, אך עקב עיסוקיו הרבים, פתח את האריזה רק כחודש לאחר הקנייה.


לאחר פתיחת האריזה גילה הלל לתדהמתו כי המכשיר שברשותו אינו חדש - המכשיר היה מלוכלך, המדבקות על המכשיר הוסרו באופן חלקי והשאירו סימנים של דבק ובנוסף, למכשיר הוצמד שלט המעיד כי הוצג לשימוש והתנסות של לקוחות החנות.


כשהגיע לחנות ודרש לבטל את העסקה, סירבה מנהלת החנות לבקשתו וטענה כי המועד החוקי לביטול העסקה עבר ואין לו להלין אלא על עצמו...


האם הלל רשאי לבטל את העסקה למרות שעבר המועד החוקי לביטול?


המצב המשפטי

 

סעיף 2(א)(15) לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 קובע, כי אסור לעוסק להטעות צרכן בנוגע לשימוש הקודם שנעשה בנכס, או על היותו חדש, או משופץ.


בנוסף, סעיף 3 לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג-1983 מחייב לסמן מוצר שהיה בשימוש קודם ונארז מחדש כמוצר "מוחדש" ולציין את תאריך החדשתו.

 

במקרה של הטעיה, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך זמן סביר מהמועד שבו נודע לו על ההטעיה. על הצרכן להשיב לעוסק את הנכס בהעמדתו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו ועל העוסק להשיב לו את התמורה ששילם עד 7 ימים מקבלת ההודעה על הביטול.

 

במקרה שלפנינו, תקנות ביטול עסקה אינן רלוונטיות שכן מדובר כאן בהטעיה בעניין היות המוצר מוצר מוחדש ולכן קמה לצרכנות הזכות לבטל את העסקה. יש לשלוח הודעת ביטול בכתב ולתאר את נסיבות המקרה ודרישה להשבת התמורה ששולמה.

 

מכתב להורדה ושליחה לבית העסק

 

המחלקה המשפטית של המועצה לצרכנות מפרסמת בזאת מכתב התראה להורדה ושליחה לבית העסק במידה וקיבלתם מוצר מחודש או מוחדש ללא ידיעתכם, בניגוד להוראות הדין.

 

להורדת המכתב לשליחה לבית העסק

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.