המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא סלולאר וטלפוניה > רכשה חבילת שיחות לחו"ל וחוייבה גם בגין חיוג שלא השתכלל לכדי שיחה.

רכשה חבילת שיחות לחו"ל וחוייבה גם בגין חיוג שלא השתכלל לכדי שיחה.

תיאור המקרה:

 

צרכנית רכשה חבילת שיחות לחו"ל מחברת סלולר, כאשר קיבלה את

החשבון,בדקה את מהות החיובים וגילתה שהחברה חייבה אותה גם בגין

חיוג למספר שהסתיים בלי מענה, קרי חיוג ללא ביצוע שיחה של ממש בגין

כל נסיון חיוג שכזה חויבה הצרכנית בסך של 17.90 ש"ח.

 

הצרכנית פנתה לחברת הסלולר ונענתה שעל פי כללי החברה, די בכך

שבוצעה לחיצה על מקש  ה" send " בכדי לחייב בתשלום האמור.

חברת הסלולר זיכתה את הצרכנית בסך של 170 ₪, אך הצרכנית לא

הסתפקה בזיכוי האמור ופנתה לעזרת המועצה הישראלית לצרכנות.

 

הטיפול בתלונה:

 

הטיפול בתלונה הועבר אל מר שי דבורה המטפל בתלונות במועצה

לצרכנות.

 

שי פנה אל חברת הסלולר בציינו כי מנסיבות הענין עולה חשש להטעיה

בנוגע לתעריפים ולאופן חיוב הצרכן.

 

התוצאה:

 

בעקבות פניית המועצה לצרכנות, זוכתה הצרכנית בסך נוסף של 500 ₪

מבלי להודות בטענות הצרכן.