המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > טעויות בדוחות חניה

טעויות בדוחות חניה - מה עושים?
 
 


אזרחים רבים חוו את החוויה הלא נעימה של קבלת דוח חניה בדואר רשום, במיוחד כאשר העבירה המפורטת נעשתה לפני זמן רב מאוד, ומקבל הדוח בכלל לא זוכר שמכוניתו הוחנתה במקום המצוין בדוח  או שהוא משוכנע כי בכלל לא חנה באותו המקום.

לפעמים נודע לבעל הרכב על הדוח רק לאחר שהקנס הוכפל פעם או פעמיים או כאשר ננקטים נגדו הליכי  הוצאה לפועל טראומטיים. לפני שנזדרז ונשלם את הדוח, כדאי לפעמים לבדוק אם הוא מכיל את מלוא המידע הדרוש ונשלח במועד לבעל הרכב, ואם אין בו טעויות.
 
שאלות נפוצות 
 
עד כמה חמורה התופעה?
ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בתופעה שלפיה רשויות מקומיות מעבירות את הטיפול בדוחות לגופי גבייה, כמו עו"ד, וברווחים שהרשויות עושות ממתן הדוחות. אין נתונים מספריים על היקף הדוחות השגויים, אבל מסתבר שישנן רשויות שגם כשמתבררת הטעות הן מתעקשות ואינן מבטלות את הדוחות, וזה לכאורה מלמד על החומרה שבתופעה ועל היתרונות הכספיים/ רשויות שמוסרות את הטיפול בדוחות למשרדי גבייה מערימות על האזרחים קושי נוסף שנובע מנוקשות מסוימת. ככל שהגבייה עמוקה יותר כך מרוויחים יותר אותם גופים  גובים.  רק לאחרונה נדונה בביהמ"ש בפתח תקוה  פרשה שבה תבעה עיריית פ"ת מצרכנית לשלם קנס שהצטבר לכ-900 ₪,  אף על פי שהאזרחית פנתה לעירייה ולגופי האכיפה שלה והודיעה להם על טעות במספר הרכב  העירייה המשיכה בהליכי גבייה ועיקול.

ביהמ"ש לא חסך את שבט לשונו , ובפסק דין חמור במיוחד ציין כי "העירייה גילתה עזות מצח בלתי נסבלת כאשר הודיעה לתובעת כשלושה שבועות לאחר שכבר ידעה על הטעות ברישום הדוח שהיא עושה לה טובה ולפנים משורת הדין היא מפחיתה את סכום הקנס לגובהו במקור ועוד העזה להוסיף עליו הוצאות." ביהמ"ש ציין עוד "עניין לנו בפרשה זו ברשויות אטומות לב, דבקות בבירוקרטיה שאף לא העלו על דל שפתותיהן לבקש סליחה מן התובעות על מה שעוללו להן. העירייה חויבה לשלם לתובעת 5,000 ₪, וחברת עוה"ד שלה חויב לשלם 3,000 ₪ לתובעת הראשונה ו-2,000 ₪ לשנייה.
 
האם אפשר להתווכח עם הדוח? הרי בד"כ יעדיפו להאמין לפקח או להניח שהאזרח מנסה להתחמק מתשלום?
החוק קובע  כמה תנאים לחוקיות הדוח. למשל, הדו"ח  צריך להיות מדויק, עליו להישלח לבעל הרכב בתוך שנה ממועד העבירה בדואר רשום  תקופת ופרטים נוספים. מנגנוני הגבייה של הרשויות שוגות לעתים, והן שולחות דוח באיחור, או שאינן יכולות להוכיח משלוח בדואר רשום של הדוח. פסקי דין של בתי המשפט אזרחים פנו אליהם בעניין זה וזכו מלמדים שלא מדובר באירוע חד פעמי.

האם כל צרכן יכול לפנות ולבקש עותק של הדוח או הוכחה למשלוח הדוח?
אם אתם משוכנעים שמעולם לא קיבלתם את הדוח או שהרכב שלכם לא היה במקום המפורט בדוח, בהחלט מומלץ לפנות אל הרשות המקומית ולדרוש את העתק האישור של משלוח הדוח בדואר רשום. אם אין בידי הרשות העתק כזה או שמתברר שהדוח נשלח לאחר יותר משנה מזמן העבירה, זכותו של האזרח לדרוש את הביטול של הדוח או  של כפל הקנסות שנובע מאי תשלום הדוח במועד.

טיפים לצרכנים
 
• מייד עם קבלת הדו''ח בדקו אם הפרטים נכונים: מספר הרכב, האם כתובת ושעת הדו''ח תואמים למסלול הנסיעה שלכם, האם הייתם בעלים של הרכב במועד עריכת הדו''ח.
 
• מומלץ לא לדחות את הבדיקה ולטפל מייד בדו''ח החניה כדי למנוע כפל קנס.
 
• שילמתם את הדו''ח במועד? שמרו היטב על הוכחת התשלום. היו מקרים בהם צרכנים קבלו דרישת תשלום כפל קנס זמן רב לאחר התשלום, בשל טעות בעדכון הפרטים במערכת הממוחשבת של העירייה/המשטרה.
 
• חשבון הבנק שלכם עוקל בעקבות אי תשלום דו''ח - פנו מייד לרשויות ובדקו את פרטי הדו''ח. היו מקרים בהם הרשות טעתה בזיהוי החייב.
 
• הרשות התעכבה בביטול העיקול למרות שהודתה בטעות שלה - במקרים אלה בתי משפט חייבו רשויות בשל רשלנות מסוג זה.