המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא טיפולי יופי בריאות ואוכל > הצרכנית הקשישה התאכזבה משירות לחצן המצוקה וביקשה לבטל את העסקה

הצרכנית הקשישה התאכזבה משירות לחצן המצוקה וביקשה לבטל את העסקה

 
תיאור המקרה:
 

איפה אתם כשבאמת צריכים אתכם? גברת מ' קשישה בת 81 רכשה שירותי לחצן מצוקה לתקופה של 3 שנים עם תשלום חודשי בעסקה המכונה עסקת רוכלות. לאחר תשעה חודשים נפלה הגברת בביתה ולא זכתה למענה ראוי ע"י החברה שטענה ש"מכיוון שאין לה סחרחורות ובחילות – מדובר במכה שטחית ואין מה לשלוח אליה רופא..."


מ' נדהמה מהתשובה ועקב אי שביעות רצון החליטה לבטל את העסקה ולהחזיר לחברה את לחצן המצוקה. החברה אמנם נעתרה לביטול העסקה, אבל חייבה את חשבונה עבור כל חודשי השנה הקלנדרית הקרובה בסך 1,100 ₪ ועוד 400 ₪ על חודשיים בהם חויבה בטעות פעמיים.


על אף פניות חוזרות ונשנות לא נענתה הצרכנית להשבת כספה ונאלצה לפנות אל המועצה לצרכנות.


הטיפול בתלונה:

 

התלונה הגיעה לטיפולה של גב' ציפי קיברסקי שפנתה לבית העסק בדרישה להחזיר לצרכנית את כספה ולבטל לאלתר את העסקה.

 

במכתבה הסבה ציפי את תשומת ליבם לסעיף 13ה' לחוק הגנת הצרכן "בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה שהיא עסקה לתקופה קצובה, לא יתקשר עוסק עם צרכן, לתקופה העולה על שנה".

 

על כן ההסכם מלכתחילה פסול (כיוון שהוא ל-3 שנים) והחברה הפרה מספר חובות שלא הפסיקה לחייב את החשבון ולא שלחה הודעת הארכה כדין, ובכך שגבתה כלא כדין 400 ₪ מהלקוחה.

התוצאה:


רק לאחר דין ודברים ממושך עם המועצה לצרכנות הוחזרו לצרכנית מלוא הסכומים שנגבו ממנה שלא כדין בסך 1,500 ש"ח.