המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מוצרים חשמליים > הלקוחה הקשישה שוכנעה לרכוש מוצר חשמלי בסכום אסטרונומי

תלונות שטופלו בהצלחה
 

הלקוחה הקשישה שוכנעה לרכוש מוצר חשמלי בסכום אסטרונומי

 
 
תיאור המקרה:
 
ש' תושבת קרית ביאליק, פנתה למועצה לצרכנות וטענה כי אשת מכירות של חברת טלמרקטינג התקשרה לאימה הקשישה - ולאחר שיווק אגרסיבי ומטעה שכנעה אותה לרכוש טוסטר גדול במיוחד בשווי של 899 ₪.
 
לטענתה, פ' ביצעה את הרכישה לאחר שהבינה שעלות הטוסטר היא 89 ₪ ונדהמה לגלות עם קבלתו את הקבלה, ולפיה מדובר ב – 89 ₪ לחודש בעשרה תשלומים ובסך הכל 899 ₪ (!).

 
מיד עם קבלת הטוסטר, התקשרה פ' לחברה ודרשה לבטל לאלתר את העסקה. כמו כן, פ' אף שלחה את המוצר על חשבונה חזרה לחברה.
החברה הסכימה לבטל את העסקה אולם דרשה דמי ביטול - 10% מסכום העסקה.

 
הטיפול בתלונה:

עו"ד ורדית ריימן, מטפלת בתלונות מטעם המועצה לצרכנות, פנתה אל החברה ודרשה ממנה לפעול לפי החוק כמפורט להלן:

לפי חוק הגנת הצרכן, בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים לאחר קבלת הנכס, או קבלת מסמך הגילוי המכיל פרטים כגון שם העוסק ומספר זיהוי, מחיר הנכס, פרטים בדבר האחריות, תנאי הביטול וכו'. במקרה של חרטה, על הצרכן להחזיר לעוסק את הנכס על חשבונו.

על העוסק להחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את הסכום ששולם על ידי הצרכן בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הנכס, או 100 ₪, לפי הנמוך.

במקרה שלפנינו, העוסק רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% בלבד ובסך הכל 45 ₪.

התוצאה:

בעקבות פניית המועצה לצרכנות, החברה ביטלה את העסקה והחזירה לפ' את מלוא הסכום ששולם על ידה בניכוי דמי ביטול בסך של 45 ₪.