המועצה > חינוך והסברה > פרויקט צרכנות נבונה בגליל > סרטונים

 
 
סרטונים
 
סרטוני ההסברה פותחו על ידי צוות החינוך וההסברה במועצה לצרכנות עבור פרויקט "צרכנות נבונה בגליל" ובשיתוף עם הרשות לפיתוח הגליל.
 
הסרטונים ממחישים באופן נגיש והומוריסטי סוגיות בצרכנות נבונה, שיקולי רכישה, מימוש זכויות ועוד, במטרה לעורר דיון ולעודד התנהלות צרכנית נבונה.

הכוח לשנות - בידיים שלנו
 

 

לפני שקונים חושבים ובודקים
 

 

לפני שקונים שמים לב לפרטים
 

 
 
הסרטונים הופקו על ידי מיקי מוטס – איור ואנימציה.