המועצה > חינוך והסברה > שיעור לחיים > יחידת העשרה במתמטיקה וצרכנות נבונה

יחידת העשרה במתמטיקה וצרכנות נבונה


אחד היעדים החשובים של המועצה הישראלית לצרכנות הוא להכשיר את הדור הצעיר להשתלב בחיים המודרניים ובחברה הדמוקרטית באמצעות טיפוח התנהגות צרכנית נבונה. למען מטרה זו, פועלת המועצה לצרכנות בכמה ערוצים, וביניהם פיתוח תכנים ופעילויות בנושאי צרכנות בזיקה למקצועות הלימוד בבתי-הספר. ערוץ זה מתאפשר הודות לשיתוף הפעולה הפורה עם משרד החינוך.
 
יחידת הוראה זו פותחה בתמיכה ובליווי של הפיקוח על המתמטיקה במשרד החינוך.
 
החיבור בין נושא הצרכנות למתמטיקה הוא חלק בלתי נפרד מן המציאות, מפני שהצרכן נדרש לעיתים קרובות להפעיל מניפולציות מחשבתיות המבוססות על חישובים, אומדן והכרת מספרים, כדי לבחון את כדאיות הרכישה שלו וכדי להגן על זכויותיו.

תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לבתי הספר היסודיים, מדגישה את הצורך בשליטה באלגוריתמים לצד פיתוח יכולת חישוב בעל-פה בשילוב אומדן, בקרה ותובנה חשבונית. אחד הנושאים המוצגים בתכנית הוא חקר נתונים בו מומלץ לעסוק באמצעות משימות ביצוע.

במשימות אלה התלמידים צריכים לנסח שאלות, להעלות השערות, לאסוף ולארגן את הנתונים, להציג ולנתח אותם ולהסיק מסקנות לגביהם. כל זאת לצד שימוש במיומנויות חישוביות שונות, באומדן, בבקרה המבוססת על יכולת חישובית ובתובנה חשבונית.

יחידת הוראה זו, כוללת 5 מערכי שיעור (של כ-45 דקות כל אחד) בנושאים מתמטיים שונים תוך שילוב עיסוק בצרכנות נבונה.

הרעיון בפיתוח היחידה: מחד, לאפשר לתלמידים לעסוק בנושאים צרכניים מחיי היום- יום במסגרת שיעורי המתמטיקה, תוך חזרה על מיומנויות בתחום המספרים והפעולות בשברים פשוטים ועשרוניים ובחקר נתונים; ומאידך, להעלות את מודעותם לזכויותיהם הצרכניות, ולהקנות להם כלים שיסייעו להם להגן עליהן.
התכנים המתמטיים המוצגים ביחידה מתאימים לתלמידי כיתות ה שלמדו את המושגים הבסיסיים בשברים עשרוניים וביססו את הידע בתחום השברים הפשוטים.

כל מערך שיעור מורכב משני חלקים:
1. מדריך למורה- המציג את נושאי הפעילות בצרכנות ובמתמטיקה, וכולל הן את תקציר הפעילות והן את התיאור המפורט של מהלך הפעילות בכיתה. (מודפס במסגרת בצבע ירוק).
2. דפי פעילות לתלמידים (מודפסים במסגרת בצבע כחול).

ליחידת הלימוד