המועצה > חוק ומשפט > הצעות חוק

הצעות חוק

מדור זה מציג הצעות חוק, אשר הונחו על שולחן הכנסת ומטרתן לשפר את ההגנה על ציבור הצרכנים. הצעות החוק הינן בנושאים שונים כגון: החזר כספי, החזרת מוצר וביטול מנוי. 
הקבצים של הצעות החוק מקושרים לקבצי הצעות החוק המופיעים באתר הכנסת: http://www.knesset.gov.il 
 
 

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגבלת זמן המתנה בשירות טלפוני), התשע"ד–2014

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – דרישת חוב בגין עיסקה צרכנית), התשע"ד–2014

הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון – ייצוג ציבור הצרכנים בוועדת מחירים וקביעת סל מוצרי מזון בסיסיים), התשע"ג–2013

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – קריאה טלפונית ממספר גלוי), התשע"ג–2013

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה בשל מוצר פגום), התש"ע-2010

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פרסומת למזון המכוונת לקטינים), התש"ע-2010

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת זמן המתנה לקבלת מענה טלפוני אנושי), התש"ע-2009

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור פרסום מחירים שלא ניתן לשלמם במעות שבמחזור), התשס"ח–2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - בחירה מבין נותני שירותים), התשס"ח-2008

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – הגבלת סכומי עמלות), התשס"ח–2008

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פרסום תאריך תפוגה למוצרי הגנה מהשמש), התשס"ח–2008

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – תווי קניה), התשס"ח–2008

הצעת חוק: הגנת הצרכן (תיקון – הגבלת פרסום בבתי-מגורים), התשס"ח-2008

הצעת חוק: הגנת הצרכן (תיקון – סימון מוצרי מזון ותרופות המצריכים קירור כתנאי לאחסנתם), התשס"ח-2008

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- עסקה לתקופה קצובה לרכישת רדיו טלפון נייד), התשס"ח-2008

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 25) הגבלת זמן המתנה ופיצוי ללא הוכחת נזק), התשס"ח 2008

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – מספר זיהוי לנציג שירות או מכירות) התשס"ח - 2008

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה והחזר כספי) - התשס"ח 2008

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הזכות להפסקת שירות מתמשך) התשס"ח - 2008

הגנת הצרכן (תיקון – השתתפות במכירה מיוחדת) התשס"ח-2007

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - גילוי נאות של כמות פריטים המוצעים במכירה מיוחדת), התשס"ח-2007

הצעת חוק: הגנת הצרכן (תיקון – פרסומת למזון המכוונת לקטינים), התשס"ח-2007