המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה > השתתפות המועצה בועדות הכנסת

 
השתתפות המועצה לצרכנות בועדות הכנסת
 
כנסת

התמונה באדיבות אתר הכנסת

 
שימו לב: בעמוד זה תוכלו למצוא את הדיונים בהם המועצה לצרכנות נוטלת חלק. נשמח לקבל הצעות והערות לקראת או לאחר הדיונים. לפניה לחצו כאן
 
 
תאריך נושא ועדה פירוט הדיון/עמדת המועצה לצרכנות
5.6.2018 הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018 ועדת הכלכלה המועצה לצרכנות בעד תחרותיות שתוביל לירידת מחירים. בשוק חופשי המחיר לכאורה אמור לרדת, אבל בפועל זה לא קורה. חשוב לוודא שהחקלאים לא יפשטו רגל, כדי לשמור על התחרות.
5.6.2018 הצעת חוק הבנקאות (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות) ועדת הכלכלה הבנקים לא מפסידים כתוצאה מהפירעונות המוקדמים, שכן לרוב נלקחת הלוואה אחרת במקום. לעמדת המועצה, צריך לוודא שהמסלולים ללא פירעון מוקדם יהיו בריבית נמוכה, כי אחרת הצרכן יהיה חסר אונים ולמעשה בכל דרך שיבחר הבנק הוא שירוויח.
5.6.2018 כשלים ביישום החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ועדת הפנים ואיכות הסביבה החוק מחייב ספק מוצר חשמלי לפנות את המכשיר הישן ללא תשלום. מתקבלות תלונות בעניין זה. יש מקום לאכוף את החוק. לקראת הדיון המועצה ערכה בדיקה של התלונות ובחינה של דרכי פעולה אפקטיביות.
30.5.2018 ביטול מבצע גביית החובות של מד"א שחלה עליהם התיישנות ועדת הכלכלה במועצה התקבלו פניות בנושא זה. קיימת הנחיה של היועמ"ש שאין לגבות חובות שהתיישנו. מדובר בנושא חשוב הנוגע כנראה לצרכנים רבים. המועצה תשתתף בדיון.
29.5.2018 השתת עלויות מסופי תשלום באשראי על בתי העסק ועדת הכלכלה מדובר בבקשה לדיון מהיר בנושא הקמת מסופי תשלום בבתי עסק. השאלה היא מי יספוג את עלויות הקמת המערכת. המועצה תומכת בבקשה להטיל את העלות על חברות אשראי שבדרך זו מקטינות את הסיכון לשימוש לרע בכרטיס אשראי.
28.5.2018 הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון מס' 6) (החמרת ענישה בשל מתן שירותי מורה דרך ללא רישיון), התשע"ז-2017 ועדת הכלכלה הצעת החוק הממשלתית מבטלת את ההסדרה הקיימת – חובת רישוי של סוכני נסיעות, חובת הבטחת כספי הלקוחות (שלא מיושמת) כך שעל סוכני הנסיעות לא יחולו חובות כל שהם פרט לחובות החלות על כל עוסק מכוח חוק הגנת הצרכן. המועצה הפיצה את עמדתה לתזכיר החוק שפורסם קודם לכן וחלק מההערות התקבל.
22.5.2018 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54) (מכירה מיוחדת), התשע"ז-2017 ועדת הכלכלה הצעת חוק זו מטעם משרד הכלכלה באה להסדיר את תחום המבצעים. ישנה התנגדות גורפת של רוב הענפים המבקשים להחריג אותם מהחוק – ענף התיירות, ענף הרכב, ענף התעופה, נציגי רשתות מזון, ערוץ הקניות וכו'. המועצה לצרכנות העבירה נייר עמדה לרשות להגנת הצרכן והתקיים דיון עם הרשות. המועצה תמשיך להשתתף בדיונים ותתמוך בהצעת החוק.
22.5.2018 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 55) (מענה אנושי מקצועי במערכת לניתוב שיחות), התשע"ז–2017 ועדת הכלכלה מוצע לקבוע כי עוסק המוגדר בסעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן שהשירות הטלפוני החינמי שהוא חייב לספק כולל מערכת אוטומטית לניתוב שיחות, יאפשר לצרכן, מיד לאחר שהמערכת מאפשרת לו לבחור את השפה שבה יינתן השירות הטלפוני – אם יש אפשרות כזאת – לקבל מענה אנושי מקצועי על ידי נציג שירות. מוצע לקבוע כי בסוגי השירותים האמורים לא יופנה הצרכן לשירות השארת הודעה. המועצה תומכת בהצעת החוק.
21.5.2018 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות), התשע"ז-2017 ועדת הכלכלה בהצעת חוק זו מוצע לבטל את עמלת פירעון מוקדם במשכנתאות.  יש להעמיד את עמלת הפירעון המוקדם  לעלות גיוס ההון בפועל ולא כשיפוי על רווחים עתידיים באופן גורף. מדובר בנושא משמעותי, והמועצה תומכת בתיקון לחוק שיש בו כדי להגביר את התחרות בתחום.
14.5.2018 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 57) (הרחבת הוראות לעניין ביקור נותן שירות במענו של צרכן), התשע"ח-2018 ועדת הכלכלה מדובר בדיון להכנה לקריאה שנייה ושלישית של הרחבת חוק הטכנאים, כשעמדת המועצה אומצה במלואה והתיקונים שהצענו הוכנסו לנוסח הצעת החוק.
9.5.2018 יישום חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 ועדת הכנסת ראוי להציף תופעה חדשה העולה מתלונות צרכנים לפיה בתי עסק מחתימים צרכנים על חוזה הלוואה של נותן שירותי הלוואה, בו זמנית עם החוזה למתן שירות צרכני, כאשר במקרים רבים הצרכן אף אינו מודע שהוא חותם על בקשת הלוואה. יש לדון בפתרונות לתופעה בעייתית זו.
9.5.2018 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות), התשע"ו-2016 ועדת הכלכלה מדובר בתיקון חשוב לחוק שירותי תעופה שהמועצה תומכת בו. עיקר התיקון נוגע למועד הנפקת כרטיסי טיסה תוך תוך זמן סמוך למועד הרכישה מתוך כוונה ליצור וודאות אצל הצרכנים לגבי מועד הטיסה הסופי ולמנוע מניפולציות שבוצעו עד היום.
7.5.2018 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 67) (הרחבת האיסור על שיגור דבר פרסומת), התשע"ז-2017 ועדת הכלכלה המועצה השתתפה בדיונים הקודמים ושלחה נייר עמדה בו הציעה תיקונים נוספים שיש בהם כדי לאפשר לצרכן לממש את זכותו לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק. לאור העובדה שמדובר בנושא חדש ניתן לקדם אותו רק בהצעת חוק נפרדת. המועצה תתמוך בתיקון. בנוסף, מוצע לקדם הצעת חוק נפרדת לתיקון הכשלים הקיימים כמופרט בנייר העמדה.
2.5.2018 צו התקשורת (בזק ושידורים) (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו-2016 ועדת הכלכלה סמנכ"ל המועצה לצרכנות, אמר כי כ-22% מהתלונות שהתקבלו במועצה בשנה שעברה עסקו בחברות התקשורת. לדבריו, מדובר בכ-5,500 תלונות וכי נושא התקשורת הוא המוביל בתלונות צרכנים. לנוכח זאת קרא להגביר ולהדק את הפיקוח של משרד התקשורת על החברות.
29.4.2018 פניות ציבור ביישום החלטת משרד התחבורה להפסקת טעינת כרטיסי רב-קו אצל נהגי האוטובוסים הוועדה המיוחדת לפניות הציבור לעמדת המועצה, ההתקדמות הטכנולוגית חשובה ועשויה להביא ליעילות ופינוי זמנו של הנהג שיתרכז בנהיגה, אך חשוב להדגיש ששירות ציבורי צריך להיות נגיש לכלל הציבור באופן שוויוני
14.3.2018 הצעת חוק שירותי תיירות, התשע"ח-2018 ועדת הכלכלה המועצה לצרכנות הגישה את עמדתה לגבי הצעת חוק הממשלה, בין היתר בנושא ביטול חובת רישוי וביטול חובת הבטחת כספי לקוחות. החוק החדש אינו מכיל כלל הסדרה של תחום זה, וכל מי שרוצה יכול למכור כרטיסי טיסה או חבילות נופש, ללא פיקוח וללא בטוחה בניגוד לקיים באירופה
13.3.2018 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות), התשע"ו-2016 ועדת הכלכלה מדובר בתיקון חשוב לחוק שירותי תעופה. עיקר התיקון נוגע למועד הנפקת כרטיס טיסה תוך זמן סמוך למועד הרכישה מתוך כוונה ליצור וודאות אצל הצרכנים לגבי מועד הטיסה הסופי ולמנוע מניפולציות שבוצעו עד היום
12.3.2018 תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי אספקת נכס או שירות), התשע"ח-2018 ועדת הכלכלה המועצה תומכת בחובת גילוי והסדרה זו על אף החשש שאפליה תימשך או שהתקנות יסתרו הוראות אחרות כגון אחריות ושירות לאחר מכירה. בנוסף יש לשקול בידול העסקים הקטנים
12.3.2018 הצעת חוק ההגבלים העסקיים (מתן הוראות ליבואן ישיר - הוראת שעה), התשע"ח-2017 ועדת הכלכלה מדובר בהוראות שמסמיכות את הממונה לפעול נגד יבואנים ישירים במקום שבו התנהגותם או פעולותיהם מקטינות את התחרות או מגבילות יבוא אישי או מקביל. עמדת המועצה, שצעד נוסף זה מבורך בהיבט הגברת התחרותיות והפחת יוקר המחיה לצרכנים
5.3.2018 דיון בדוח המבקר 68א על ליקויים בהנפקה, טעינה, תיקוף וחיוב כרטיסי רב-קו (2017): שימוש בכרטיס רב קו בתחבורה הציבורית הוועדה לענייני ביקורת המדינה מדובר בסקירה ודיווח על דו"ח מבקר המדינה. הנושא חשוב ולכן המועצה לצרכנות תעקוב מקרוב אחר הדיון
26.2.2018 שלילת זכאות ההנחה לאזרחים ותיקים בתחבורה הציבורית ועדת הכלכלה בשנים האחרונות אנו עדים חדשות לבקרים לכשלים רבים ומהותיים במערך התחבורה הציבורית בירושלים הבאים לידי ביטוי באלפי נסיעות שאינם מבוצעות מידי חודש, וכתוצאה מכך ציבור הנוסעים מחכים זמן ממושך בתחנות, וכמו כן ישנה צפיפות רבה באוטובוסים דבר שאינו מתקבל על הדעת.
21.2.2018 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) ועדת הכלכלה מדובר בתיקון חשוב והתקיימו מספר דיונים. פורסם נוסח מתוקן של הצעת החוק לגביו המח' המשפטית תגבש את הערותיה.
20.2.2018 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט) ועדת הכלכלה מדובר בהמשך דיון בהכנה לקריאה ראשונה. נוסח הצעת החוק לא שונה. עמדת המועצה כבר הוצגה.
19.2.2018 מהפיכת "האינטרנט של הדברים" (IOT ) – אתגרים וסיכונים ועדת המדע והטכנולוגיה לא מדובר בתחום הפעילות של המועצה אולם הנושא מעניין כי עשויות להיות השפעות על הצרכנים בעתיד, על המידע השייך להם והנאסף לגביהם.
12.2.2018 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על נקיבת מחיר שלא ניתן לשלמו במעות שבמחזור) ועדת הכלכלה כלכלן המועצה לצרכנות אמר בועדה כי המצב הנוכחי עדיף על ההצעה לתיקון החוק, שכן הוא מגן טוב יותר על הצרכנים. עדיף להגביר אכיפה והרתעה נגד הטעיות מהסוג הזה.
5.2.2018 תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב) ועדת הכלכלה מדובר בבקשה לדיון מחדש של יו"ר הועדה ודיון בתקנות החשובות שמטרתן למנוע השפעה על שמאי רכב האמור לפעול באופן אובייקטיבי ולמנוע ניסיון להטות שמאות שניתנה, בין היתר לטובת חברת הביטוח. המועצה השתתפה בדיונים בנושא והנוסח שבפורסם באתר הועדה כבר כולל חלק מהערותיה. המועצה תציע שיפורים נוספים.
23.1.2018 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65) (סיום התקשרות בעסקה מתמשכת או ביטולה כמתן הודעת סירוב) ועדת הכלכלה המועצה לצרכנות תומכת בהצעת החוק אשר קובעת שכאשר צרכן מודיע על ביטול שירות מתמשך, החברה אותה הצרכן עזב לא תהיה רשאית לפנות באמצעות מיילים או מסרונים לצרכן.
17.1.18 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 54) (מכירה מיוחדת) ועדת הכלכלה המועצה תומכת בהצעת החוק שמטרתה למנוע מבצעים פיקטיביים והטעיית הצרכנים. אף בית המשפט קבע בתביעה ייצוגית שהתנהלה בנושא זה שיש צורך להסדיר את נושא המבצעים על מנת לסגור פרצות בחוק. מדובר בדיון שני המשכי בנושא זה.
16.1.18 נוקשות של פקחי הרכבת הקלה בירושלים ועדת הכלכלה הנושא חשוב לציבור הצרכנים ובא לידי ביטוי בתלונות צרכנים בנושא הגבייה האגרסיבית והקנסות הגבוהים. חשובה השתתפות ועמדת המועצה בדבר הסדרה ומיתון האכיפה האגרסיבית, הסדרת בידול בין קנסות לצרכן רגיל לבין צרכן מוחלש (אזרחים ותיקים, בעלי מוגבלויות ועולים חדשים) וכן בידול בין צרכן שלא שילם לבין צרכן ששילם ורק לא תיקף את כרטיסו כנדרש.
8.1.2018 ההתנהגות העסקית של ענקיות האינטרנט ועדת הכלכלה מבדיקת תקנוני חברות אינטרנט גדולות עולה כי קיימים בהם סעיפים הפוגעים באופן משמעותי בפרטיותם של הצרכנים ובקניינם. ההסדרה באירופה מתקדמת הרבה יותר מאשר בישראל וקיימת חשיבות רבה להדבקת הפער בהסדרה ואף באכיפה להגנת הצרכנים.  
8.1.2018 פעילות ושימוש במטבעות קריפטוגרפים (מטבעות וירטואליים) ועדת הכספים בעקבות הגידול בשימוש במטבעות וירטואליים והסיכונים המתפתחים לצרכנים בתחום, חשוב למועצה להגן על הצרכנים גם בתחומים חדשים מעין אלה וללוות את הדיונים הראשונים בנושא.
3.1.2018 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון 52) שקיפות מרכיבי תשלום בעסקה מתמשכת ועדת הכלכלה הצרכן לא יוכל לנהל משא ומתן מול החברות, להבדיל ממקרים של תשלום קבוע. אבל מכיוון שאין פירוט, אני לא יכול לדעת למה אני משלם יותר ואני לא יכול להתנהל במשא ומתן. זה נכון גם לגבי חברות התקשורת למיניהן. ככל שהצרכן יודע יותר, יהיה לו מאוד מאוד קל להגיד איך הוא מתנהל מול החברות.
1.1.2018 ריביות על חובות נהגים בכבישי אגרה ועדת הכלכלה בכל שנה מתקבלות תלונות צרכנים רבות במועצה כנגד כביש 6. מנכ"ל המועצה לצרכנות: מדובר בזכיין מטעם המדינה אשר אמור לספק שירות לציבור הצרכנים והנוסעים, באופן ששומר על זכויותיהם ועליו לוודא מערכתית כי לא נשלחים חיובי יתר או חיובי סרק, ולבצע בדיקה אם אכן נסע הצרכן בכביש במועד שהוזן".

 

2017 >>