המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > חשבונית מס מהעוסק לצרכן. מה קובע החוק?

 

חשבונית מס מהעוסק לצרכן. מה קובע החוק?

 

האם עוסק חייב למסור חשבונית מס לצרכן ואילו פרטים חייבים להופיע עליה? בעקבות תלונות צרכנים על אי קבלת חשבונית הכנו עבורכם מדריך קצר, הנחיות וטיפים בכל מה שנוגע לחשבונית המס

 

 

חשבונית מס  מהווה למעשה מסמך מסחרי הכולל פרטים של עִסקה בין בית העסק לצרכן. בין אם לאחר רכישת מוצר או קבלת שירות. החשבונית מפרטת את כל מה שבוצע במהלך עסקה בודדת או מספר עסקאות. כמו כן, חשבונית היא מסמך מוכר לצורכי התחשבנות עם רשות המיסים.

 

במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות של צרכנים הטוענים כי לא קבלו חשבונית מס. לעתים החשבונית היא המסמך היחיד המעיד על העסקה, תנאיה והמועד לביצוע התחייבויות הספק.  האם הוא רשאי לדרוש חשבונית מס ומה המקור החוקי לדרישה זו?

 

סעיף 47(א) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 קובע כי עוסק מורשה רשאי להוציא חשבונית מס, וחייב לעשות כן לפי דרישת קונה.

 

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 קובעות בסעיף 9 את הפרטים הנדרשים כדי שחשבון מפורט יהיה ל'חשבונית מס'. הפרטים שיש לכלול הם:


- שם העוסק ומספרו;
- תאריך החשבונית;
- שם הלקוח ומענו;
- תיאור הטובין/השירות שסופק;
- היחידה לפיה נמדד החיוב;
- כמות השירות; מחיר יחידת חיוב;
- סכום החשבונית.

 

לאור כך, אם הצרכן ביקש לקבל חשבונית מס העוסק חייב לספק חשבונית שתכלול את כל הפרטים המפורטים לעיל.

 

מומלץ לשמור על חשבוניות באופן מסודר כדי לשמור תיעוד של העסקאות המבוצעות, לבדוק שהחיובים תואמים לתנאי העסקה או להוכיח כי המוצר עדיין בתקופת האחריות.

 

ככלל, המועצה לצרכנות ממליצה לכל צרכן שלא קיבל חשבונית מס שיש בה את כל הפרטים הנדרשים, לפנות לספק בכתב ולדרוש חשבונית מס תוך ציון הוראות הדין הנ"ל. אין מתן חשבונית הינה עבירה על החוק וניתן להגיש על כך תלונה כנגד העוסק אצל רשות המיסים.

 


 

לשון חוק

 


 

לסוגיות צרכניות נוספות לחצן כאן >>