המועצה > חינוך והסברה > יום הצרכן הבינלאומי

יום הצרכן הבינלאומי

המועצה הישראלית לצרכנות הציבה לה את היעד להעמיק את החינוך לצרכנות נבונה בקרב בני הנוער. החינוך לצרכנות נבונה הוא ערוץ ייחודי להכשרת בני הדור הצעיר להשתלבותם בחיים מודרניים של חברה דמוקרטית, כאזרחים החופשיים לבצע את בחירותיהם באחריות ובתבונה. הערכים החשובים ביותר בתהליך זה הם: יושר, הגינות, שקיפות, רגישות לאחר, שוויון ומעורבות אזרחית.
 
במדור זה תוכלו למצוא מערכי הפעלה ופעילויות שנועדו לעורר את המודעות של בני הנוער לזכויות הצרכניות שלהם ולעודד אותם למימוש זכויות אלה.

פעילות ליום הצרכן הבינלאומי 2016

פעילות ליום הצרכן הבינלאומי 2015

פעילות ליום הצרכן הבינלאומי 2014

פעילות מח' החינוך ליום הצרכן 2013

פעילות מח' החינוך ליום הצרכן 2012

פעילות מח' החינוך ליום הצרכן 2011

מערך פעילות חינוכית ליום הצרכן הבינלאומי 2010

מערך פעילות חינוכית ליום הצרכן הבילאומי לבתי הספר העל-יסודיים - 2010 (ערבית)

מערך פעילות חינוכית ליום הצרכן הבינלאומי לבתי-הספר היסודיים - 2009

מערך פעילות חינוכית ליום הצרכן הבילאומי לחטיבות הביניים - 2009

מערך פעילות חינוכית ליום הצרכן הבינלאומי -2008 (עברית)

מערך פעילות חינוכית ליום הצרכן הבינלאומי -2008 (ערבית)