המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > קבוצה 7


קבוצה 7: מוצרים שחלה עליהם זכות הביטול ושניתנו במתנה

העיקרון- ניתן להחזיר:
-  המוצר שניתן כמתנה שייך לרשימת המוצרים, ניתן להחזיר את מתנה בתנאים  מסוימים.
-   שוברי מתנה ( אולם לא תווי קנייה).

מועד ההחזרה: בהתאם לסוג המוצר.
התנאי לזכות ההחזרה: שהצרכן הציג פתק החלפה, או כל הוכחה אחרת המעידה על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם ואופן התשלום.

אופן החזרת התמורה תלויה באופן התשלום:
• תשלום במזומן – העסק יחזיר כסף מזומן או שיק מזומן.
• תשלום בשיק  והשיק נפרע - העסק יחזיר כסף מזומן או שיק מזומן בתוך 5 ימי עסקים
• תשלום בשיק  והשיק לא נפרע – החזרת התמורה תהיה בתוך 5 ימי עסקים
• תשלום בכרטיס אשראי – החזרה במזומן אם חשבון רוכש המתנה חויב בפועל.

טובין / שירותים תנאים אין זכות ביטול
טובין לעיל שנתנו כמתנה ממי שאינו העוסק, לרבות שובר מתנה למעט תווי קנייה טובין לגביהם אין זכות החזרה על פי רשימת המוצרים בתקנות ביטול עסקה.