המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > קבוצה 2


קבוצה 2: ביגוד, הנעלה, תכשיטים

המוצרים:    ביגוד והנעלה בתנאי שלא הוסרה תווית המחיר.
                 תכשיטים שערכם אינו עולה על 3000 שקלים

מועד אחרון לביטול העסקה: ניתן לבטל את העסקה מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו  שאינם ימי מנוחה.
 
דמי ביטול עקב חרטה: 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם)

טובין / שירותים תנאים אין זכות ביטול
ביגוד והנעלה

אם תווית המחיר לא הוסרה.

 

מחיר הפריט מעל ל-50 ש"ח (אלא אם מצויין אחרת בשלט מדיניות החזרת מוצרים)

למעט הלבשה תחתונה ובגדי ים
תכשיטים באריזה מקורית בלבד, בצירוף תוית המחיר (אם קיים)

לא חל על תכשיטים שערכם עולה על 3,000 ש"ח.