המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא תרבות ופנאי > הובטח לצרכן שיוכל לדחות את מועד הכרטיסים לקולנוע - אך בפועל לא ניתן

הובטח לצרכן שיוכל לדחות את מועד הכרטיסים לקולנוע - אך בפועל לא ניתן

תיאור המקרה:
צרכן רכש באתר אינטרנט זוג כרטיסים לסרט ברשת בתי קולנוע ארצית. כשעתיים לפני הקרנת הסרט פנה הצרכן לקופות הקולנוע בבקשה לדחות את מועד השימוש בכרטיסים לתאריך אחר בשל אירוע בלתי צפוי.
בקופות הקולנוע נאמר לצרכן כי עליו לפנות לשם כך למספר טלפון מסוים. הצרכן התקשר למספר הטלפון האמור, והודעה קולית אמרה לו שישאיר מספר טלפון ונציג שרות יחזור אליו.
נציג שירות לא חזר אליו, ולכן שב הצרכן  והתקשר לקופות הקולנוע ואף שלח מכתב בפקס למחלקת פניות הציבור, אך גם פעולות אלו לא זכו לתגובה  של בית הקולנוע.
בצר לו פנה למועצה הישראלית לצרכנות

הטיפול בתלונה:
הטיפול בתלונה הועבר אל שירלי תלמי המטפלת בתלונות בתחום,  והיא פנתה לרשת בתי הקולנוע בבקשה לביטול העסקה.

תוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות הצרכן זוכה במלוא שווי העסקה.

הסבר:
על פי טענת הצרכן, נאמר לו שביכולתו לשנות את מועד הכרטיס אם ינקוט פעולות כמתחייב בנסיבות העניין.  ואולם  אף על פי  שעשה כנדרש, לא ניתנה לו האפשרות לדחות את מועד השימוש בכרטיס. לפיכך, עולה  חשש להטעיית הצרכן  בנוגע לזכויותיו, ומשכך עומדת  לו הזכות לביטול העסקה.