המועצה > חינוך והסברה > שיעור לחיים > צרכנות נבונה ואזרחות: מגינים על הזכות להגינות

צרכנות נבונה ואזרחות: מגינים על הזכות להגינות יחידת הרחבה בתחום החינוך האזרחי לכיתות ט'

אחד היעדים החשובים של המועצה הישראלית לצרכנות הוא להכשיר את הדור הצעיר להשתלבות בחברה הישראלית באמצעות טיפוח התנהגות צרכנית נבונה. למען מטרה זו פועלת מחלקת החינוך של המועצה לצרכנות בכמה ערוצים, וביניהם פיתוח תכנים ופעילויות בנושאי צרכנות בזיקה למקצועות הלימוד בבתי-הספר: אזרחות, חינוך לשוני, מתמטיקה ועוד. ערוץ זה מתאפשר הודות לשיתוף פעולה עם משרד החינוך, וכך מתאפשר  ליצור שילובים מעניינים בין עולמות תוכן שונים.

הנחת היסוד שהובילה לשילוב בין שני עולמות התוכן צרכנות נבונה ואזרחות היא שמודעות לזכויותיך ועמידה על מימושן הן מיומנות יסוד הן של אזרח  והן של צרכן.

בנוסף, למידת מושגים מתחום האזרחות  - זכויות האדם והאזרח, עקרון שלטון החוק, עקרון הגבלת השלטון,  רשות מחוקקת, רשות מבצעת, רשות שופטת , חקיקה ועוד - מתרחשת באופן יעיל יותר כאשר היא מעוגנת בהקשרים רלוונטיים לתלמיד. מאחר שצרכנות  היא חלק בלתי נפרד מחיי היום יום של בני הנוער, העיסוק בצרכנות במסגרת שיעורי האזרחות מזמן חוויית לימוד משמעותית.

כצרכנים נבונים מתבקשים התלמידים להכיר את החוקים ואת התקנות, המגִנים על הצרכן מפני בעלי העסקים, ולהיות מודעים לאמצעים השונים שבעלי העסקים מפעילים על מנת למשוך את תשומת לבם ולשכנעם לרכוש מוצרים או שירותים. הידע והמודעות יאפשרו לתלמידים להגן על זכויותיהם הצרכניות ולנקוט פעולות המעידות על אכפתיות ואזרחות טובה, במקרה הצורך.

העיסוק בנושא צרכנות משולב בתכנית הלימודים באזרחות, תוך מתן דגש משמעותי על משימות של אזרחות פעילה.

בין הנושאים המרכזיים שיילמדו יהיו הנושאים האלה:

- הזיקה בין זכויות האדם והאזרח (הזכות לחירות: חירות המידע וחופש הביטוי) לבין זכויות הצרכן.

- חוק הגנת הצרכן –היבטים מרכזיים בחוק הגנת הצרכן וסעיפיו, התהליך החקיקתי, דרכי אכיפת החוק הצרכני.

- אזרחות פעילה - פעולות שיכולות לסייע לאזרחים במשטר הדמוקרטי להגן על זכויותיהם הצרכניות.

- התקשורת ככלי מכונן בתרבות הצריכה –פרסום מבצעים, חופש המידע וגילוי נאות.

חומרי הלימוד כוללים, בין היתר, תלונות של צרכנים ופסקי דין שהמועצה לצרכנות טיפלה בהם בשנים האחרונות, ידיעות בנושא צרכנות שפורסמו בכלי התקשורת וברשת האינטרנט, פרסומות בערוצי תקשורת שונים, סרטוני הדרכה מתוך אתר המועצה ועוד.

במרכיב האזרחות הפעילה יערכו התלמידים סקר דעת קהל בנושא עוולות צרכניות,  קיום מסע הסברה צרכני, יצירת שיח בנושא עוולות צרכניות ברשת האינטרנט וביצוע פעילות מחאה נגד עוולות צרכניות.

ליחידות הלימוד 1-2