המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > ביטוח מוצרי חשמל

 

ביטוח מוצרי חשמל - מה חשוב לדעת לפני רכישה? מדריך לצרכנים

חברות ביטוח רבות מציעות לנו לרכוש ביטוח עבור מכשירי החשמל שברשותנו, אך האם הביטוח באמת משתלם? מה חשוב לבדוק לפני שרוכשים את הביטוח וממה להיזהר? המועצה לצרכנות עם מדריך לצרכנים

 

שדה_תעופה

 

במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות בנושא" שירותי תיקונים למכשירי חשמל". חברות פרטיות, שאינן חברות ביטוח, מציעות "שירותי תיקונים". במרבית המקרים מוצע חוזה ארוך טווח לתקופה של 2 עד 5 שנים, עם התחייבות, קנסות יציאה וחריגים נוספים.

 

בדרך כלל חוזים אלה מוצעים בטלפון בעסקת מכר מרחוק או בבית הלקוח שלא לפי הזמנתו, וזוהי עסקת רוכלות. בשני המקרים האלה חובה על העוסק למסור לצרכן חוזה בכתב שיכלול את כל תנאי העסקה ומידע לעניין זכות הביטול בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת החוזה בכתב, לפי המאוחר מביניהם. . לכן מומלץ לנצל את תקופת 14 הימים כדי לוודא שכל מה שהובטח טלפונית אכן משתקף בחוזה.


אם הלקוח לא קיבל לידיו חוזה בכתב המפרט את המידע הרלוונטי לעניין זכות הביטול, הרי שספירת 14 הימים טרם החלה לכן כל עוד לא נמסר חוזה בכתב שיש בו מידע על זכות הביטול, אפשר לבטל את העסקה ללא קנס יציאה.

 

תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) מחייבות מתן חוזה בכתב במקרה של מכירת" שירותי תיקונים" לאחר תקופת האחריות, החוזה צריך לפרט את כל התנאים, הכיסויים, העלויות והחריגים.

 

חוזה למתן שירות תיקונים לתקופה של כמה שנים הוא חוזה למתן שירות מתמשך, ועל כן זכותו של הצרכן להתנתק בכל עת, גם אם נקבע קנס יציאה. אי ביצוע הניתוק לבקשת לקוח כאמור מקנה לו את הזכות לתבוע פיצוי עונשי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪.

 

חשוב לזכור כי סוג כזה של חוזה דורש התעמקות בכל הסייגים והחריגים על מנת לבחון את כדאיותו הכלכלית. כדאי לשקול האם יש משמעות להתחייבות ל- 5 שנים כאשר מכשירי החשמל הם בני 6 שנים ויותר, במיוחד אם קיימים חריגים לגבי ותק המכשיר.קיימות פוליסות לביטוח דירה הכוללות ביטוח למכשירי חשמל תמורת מאות אחדות של שקלים , ללא התחייבות וללא קנסות יציאה. כדאי להשוות את תנאי העסקה כפי שהם מוצעים על ידי עוסקים פרטיים לבין אלו המוצעים על ידי חברות הביטוח.


 

דוגמאות לתלונות שהתקבלו במוצעה לצרכנות בנושא זה

 

• הטעיה בנוגע להיקף השירות ואי גילוי פרטים מהותיים, כגון דמי ביטול גבוהים במקרה של הפרת התחייבות, חלפים חשובים ויקרי ערך אשר אינם כלולים באחריות וחיוב בתשלום השתתפות עצמית גבוהה (160-350) ₪ ,במקרה של מימוש הזכות לקבלת שירות.

• החתמת הלקוח על חוזה לתקופה ארוכה מבלי לברר את ותק המכשיר ומבלי ליידע את הלקוח על חריג שלפיו מוצר בעל ותק של למעלה מ-8 שנים לא יתוקן.

• ניצול קשישים בכל הנוגע להחתמתם על חוזה ארוך טווח לביטוח מכשירים ישנים, שהזכות לקבלת שירות לא חלה עליהם, וכן סירוב לבטל את ההסכם לפני תום התקופה.

• אי מסירת עותק מן החוזה, בניגוד לחוק.

 

• אי מתן הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני החתימה ואי מסירת עותק מן החוזה, בניגוד לחוק.

• מיקום התנאים המהותיים בגב החוזה ובאותיות קטנות. למשל, המידע בנושא תקופת התחייבות ודמי הביטול במקרה של סיום ההתקשרות לפני תום תקופת ההתחייבות, אינו מופיע בצמוד לפרטי העסקה באותיות קריאות ובולטות כנדרש על פי החוק אלא בתנאים הכלליים.

• החוזה כלל תנאי לפיו החברה תיתן שירות תוך 48 או 60 שעות עבודה (וכך הציבור מוטעה לחשוב שמדובר ב-2 ימי עבודה במקרה של 48 שעות עבודה), בעוד שהכוונה היא לימי עבודה בני-8 שעות , ולכן 48 שעותהם 6 ימי עבודה!

• החוזה כלל פטור לפיו החברה מחויבת לתקן רק אם קיים מלאי חלקי חילוף אצל היבואן, בעוד שעל החברה לדאוג להחזיק מלאי חלקי חילוף לצורך מתן השירות.

• החוזה כלל פטור לפיו החברה אינה מחויבת לתקן מכשיר החל מוותק מסוים, על אף שתנאי זה בטל אם ותק המכשיר לא נבדק במועד החתימה על החוזה.

 

• החוזה כלל תנאי לפיו החברה תיתן שירות תוך 48 או 60 שעות עבודה (וכך הציבור מוטעה לחשוב שמדובר ב-2 ימי עבודה (במקרה של 48 שעות עבודה),  בעוד שהכוונה היא לימי עבודה בני-8 שעות , ולכן 48 שעות   הם 6 ימי עבודה! 

הדין החל

 

חובת גילוי בעסקה מתמשכת: מדובר בעסקה מתמשכת, המחייבת גילוי בעל פה ובכתב בעניין התחייבות לתקופה אם היא קיימת, ודמי הביטול שגובה הספק במקרה של התנתקות מהשירות לפני תום תקופה ההתחייבות בסמוך אחד לשני ובאותיות קריאות ובולטות.


בעסקה מתמשכת, זכותו של הצרכן להתנתק בכל עת, גם אם נקבע קנס יציאה. אי ביצוע הניתוק לבקשת לקוח כאמור מקנה  לו את הזכות לתבוע פיצוי עונשי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪.

 

עסקה ברוכלות או עסקה במכר מרחוק: מהתלונות עולה כי בדרך כלל  חוזים אלה מוצעים בטלפון בעסקת מכר מרחוק או בבית הלקוח שלא לפי הזמנתו, וזוהי עסקת רוכלות.


בשני המקרים הנ"ל חובה על העוסק למסור לצרכן חוזה בכתב שיכלול את כל תנאי העסקה ומידע לעניין זכות הביטול בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת החוזה בכתב, לפי המאוחר מביניהם.  לכן מומלץ לנצל את תקופת 14  הימים  כדי לוודא שכל מה שהובטח טלפונית אכן משתקף בחוזה.


 אם הלקוח לא קיבל לידיו חוזה בכתב המפרט את המידע הרלוונטי לעניין זכות הביטול,  הרי שספירת  14 הימים טרם החלה לכן כל עוד לא נמסר חוזה בכתב שיש בו מידע על זכות הביטול, הצרכן רשאי לבטל את העסקה ללא קנס יציאה.


תנאי מקפח בחוזה אחיד ופיצוי מוסכם:  פסיקת בית הדין לחוזים אחידים קבעה עקרונית כי הכבילה לחוזה אחיד לתקופה ארוכה היא מקפחת לכאורה. כמו כן, במקרה של קנס יציאה גבוה ביהמ"ש רשאי על פי החוק להפחית את הקנס המהווה פיצוי מוסכם לפי חוק החוזים.

 


 

טיפים לצרכנים

 

סוג כזה של חוזה דורש התעמקות בכל הסייגים והחריגים על מנת לבחון את כדאיותו הכלכלית: תקופת ההתחייבות ומחיר השירות ביחס למחיר המוצר עצמו, עלות החלפים, עלות ביקור טכנאי או "השתתפות עצמית" ועוד.


- כדאי לשקול האם יש משמעות להתחייבות ל- 5 שנים כאשר מכשירי החשמל הם בני 6 שנים ויותר, במיוחד אם קיימים חריגים לגבי ותק המכשיר?בכל מקרה, בטרם חתימה על חוזה לרכישת "ביטוח מכשירי חשמל" יש לנקוט באמצעים שתמיד נכון לנקוט בטרם עסקה צרכנית.


- לדרוש ולקבל העתק מהחוזה טרם החתימה על מנת ללמוד אותו ולבחון האם השירות משתלם.


- מומלץ לא לחתום מייד על החוזה אלא לעיין בו ולהתייעץ עם חברים או בני משפחה.


-  לנסות ולברר מידע על החברה המציעה את שירות הביטוח. אפשר לנסות לאתר חברים שרכשו שירות כזה ונזקקו לשירותי החברה;  מומלץ לחפש ברשת האינטרנט האם נתנו פסקי דין נגד ספק השירות או אם צרכנים מדווחים על תלונות ולהתרשם מהמידע.


- קיימות פוליסות לביטוח דירה הכוללות ביטוח למכשירי חשמל תמורת מאות בודדות של שקלים , ללא התחייבות וללא קנסות יציאה.  כדאי להשוות את תנאי העסקה כפי שהם מוצעים על ידי עוסקים פרטיים לבין אלו המוצעים על ידי חברות הביטוח.

 


לסוגיות צרכניות נוספות בנושאי מוצרי חשמל לחצו כאן >>