המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מוצרים חשמליים > המדיח שהוזמן לא היה קיים במלאי, החברה ניסתה למכור לצרכן מותג חלופי

המדיח שהוזמן לא היה קיים במלאי, החברה ניסתה למכור לצרכן מותג חלופי

 
 
 
תיאור המקרה:
 
א' תושב דימונה הזמין מדיח כלים בשווי 3,480 ₪ מחברת מוצרי חשמל, ולא קיבל את המוצר תוך זמן סביר, החברה ניסתה לשכנע אותו לשנות את ההזמנה בטענה שהמוצר לא נמצא במלאי וא' לא הסכים וביקש לבטל העסקה.

בינתיים א' כבר חויב בתשלום הראשון של העסקה מבין 3 תשלומים וכשניסה ליצור עם החברה קשר על מנת לבטל את העסקה המשיכו לדחות אותו בטענה ש"יבדקו ויחזרו אליו עם תשובה..."

א' ביצע עצירת חיוב עסקה ויתרת התשלומים בגין העסקה נעצרו עד לסיום הבירור.

משעבר הזמן ומחוסר ברירה פנה א' למועצה הישראלית לצרכנות בבקשה לעזרה לקבלת כספו בחזרה.

 
הטיפול בתלונה:

התלונה התקבלה במועצה לצרכנות והועברה לטיפולה של הגב' ורדית ריימן. מטעם המועצה נשלחו שני מכתבים לחברה בטענה שהצרכן פעל כחוק בבקשתו לביטול העסקה ושעבר זמן רב מיום הרכישה, אך לא התקבלה תגובה במשך זמן רב.

ורדית ציינה כי למרות פניות חוזרות ונשנות בעקבות העסקה עמכם אשר מוצר שהזמין לא נמצא במלאי ולא סופק ודרישתו לבטל עסקה, חברתכם מתעלמת מאחריות.לפי האמור לעיל, פעל הצרכן כחוק בבקשתו לביטול עסקה. אשר על כן, על מנת למנוע את המשך ההליכים המתחייבים במקרה שכזה וברוח ההגינות המנחה את פעילות המועצה לצרכנות, נודה לכם אם תפנו בתוך 7 ימי עבודה מר שינדר ותסכמו איתו על הדרך הנכונה לביצוע ביטול עסקה עפ"י חוק ולהשיב למר שינדר את כספו שמוחזק אצלכם שלא כדין.


התוצאה:

לאחר שנשלחו המכתבים מטעם המועצה לצרכנות, הודיע הצרכן כי קיבל את כספו בחזרה.