המועצה > ארכיון > זרקור > תשלומים באשראי

תשלומים באשראי

אמנם כרטיסי החיוב (המכוּנים כרטיסי אשראי), הם אמצעי נוח לתשלום, אך בשימוש בהם יש סיכונים, כגון: שימוש לרעה בכרטיס שאבד (או בנתוני הכרטיס) על-ידי אדם אחר או על-ידי העסק. לכן נקבעו בחוק הגנות למחזיקים בכרטיס חיוב.
הגנות למחזיקים בכרטיס חיוב (כרטיסי אשראי)
א. אם בעלים של כרטיס חיוב הודיעו לחברת האשראי שהכרטיס שלהם אבד או נגנב, ואם נעשה בו שימוש – אסור לחברת האשראי לחייב את הבעלים של הכרטיס בתשלומים, שבוצעו באמצעותו (או חובתה לזכות את הלקוחות).
ב. חברת האשראי זכאית לחייב את הבעלים של הכרטיס בסכומים מוגבלים בלבד, הקבועים בחוק, אשר אינם עולים על עשרות שקלים לכל יום שחלף מן המועד שנודע על האבדן (זולת במקרים של מרמה או של מסירה בלתי סבירה של הכרטיס).
ג. אם גילו צרכנים בחשבונם חיוב בגין עסקה שלא ביצעו, הם יכולים להכחיש אותה תוך חודש, וחשבונם לא יחויב או יזוכה. 
ד. במקרה ששולמו תשלומים, והמוצר המוזמן לא הגיע במועד שנקבע, הצרכנים זכאים לבטל את העסקה. עליהם להודיע על כך מיד לחברת האשראי, ולא תיגבה יתרת התשלומים.
ה. במקרה של תשלום עבור מוצר שטרם התקבל, רצוי לשקול תשלום בשֶׁקִים דחויים בלתי סחירים, שניתן לבטלם, אם המוצר לא התקבל במועד שנקבע מראש.
 
*למידע נוסף בנושא, הכנסו למדורים השונים: