המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא סלולאר וטלפוניה > מסר פרטי כרטיס אשראי לחברת הסלולר רק כדי לשמור על "תנאי החבילה שהוצעה לו" התחרט, וחויב בכל זאת.

מסר פרטי כרטיס אשראי לחברת הסלולר רק כדי לשמור על "תנאי החבילה שהוצעה לו" התחרט, וחויב בכל זאת.

תאור המקרה:
צרכן ביצע מו"מ מול נציג חברת סלולר במטרה לרכוש חבילת שירותים. הצרכן הבהיר לנציג חברת הסלולר כי הקו בו הוא עושה שימוש בבעלות חברה כלשהי, וקודם לביצוע העסקה ברצונו לקבל אישור החברה בדבר ניוד הקו.
נציג החברה אמר ללקוח כי על מנת "לשמור על תנאי החבילה הסלולארית" כפי שהוצעו לו במו"מ זה, עליו למסור את פרטי כרטיס האשראי שלו ולא יבוצע כל חיוב בכרטיס אלא עד שהצרכן יגיע לאחד מסניפי החברה ויקח את כרטיס ה"סים" הממתין לו.
הצרכן פנה לחברה בעלת הקו ומשנודע לו שאין לו אפשרות לנייד את הקו שלח לחברת הסלולאר הודעת מייל אין בכוונתו להתקשר עימם בעסקה אשר הוצעה לו.
כמוכן לא ניגש לקחת את כרטיס ה"סים"
חרף האמור, כעבור חודש הופתע לקבל  חשבונית חודשית וחיוב בסך של 262.67 ₪.
הצרכן פנה לחברה בבקשה להפסקת חיובים וזיכוי בגין החיוב האמור. חברת הסלולר התעלמה מפנית הצרכן, המשיכה לחייב את הצרכן, לא זיכתה אותו בגין החיובים, והמשיכה אף בשליחת מיילים פרסומיים.
בצר לו פנה הצרכן לעזרת המועצה הישראלית  לצרכנות

הטיפול בתלונה:
הטיפול בתלונה הועבר אל גב' מיטל בשרי המטפלת בתלונות במועצה לצרכנות.
מיטל פנתה אל חברת הסלולר בציינה כי מנסיבות המקרה עולה חשש להטעיה חמורה של הצרכן לחשוב כי מסירת פרטי האשראי הינה לצורך העמדת תוכנית התעריפים לתוקף עד להחלטתו אם להתקשר בעסקה כאשר בפועל, נעשה שימוש בפרטי אשראי ללא ידיעה וללא הסכמת הלקוח.

התוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות, בוטלה העסקה שנעשתה בניגוד לרצונו של הצרכן אשר זוכה בסכומים בהם חוייב.