המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > זכויות הצרכן בזמן מלחמה ובשעת חירום

זכויות הצרכן בזמן מלחמה ובשעת חירום

 

בעקבות שאלות צרכניות רבות שהגיעו למועצה לצרכנות הקשורות למתיחות בטחונית, גיבשה המועצה רשימת הבהרות ועצות צרכניות. באיזה מצב ניתן לבטל עסקאות? האם טכנאי שירות מחוייב להגיע? מה קורה עם המנוי למכון הכושר ועוד שאלות צרכניות

 

שדה_תעופה

 

בעקבות שאלות צרכנים שהגיעו למועצה לצרכנות בנושאים הקשורים למלחמה, גיבשה המועצה רשימת הבהרות ועצות צרכניות לטיפול בבעיות. המועצה מבהירה כי בנוסף לעילות המשפטיות הקיימות לביטול עסקאות בעת מלחמה או מצב חירום, זכאים צרכנים רבים לבטל עסקאות מסוימות בהסתמך על הוראות הקיימות בדין ללא קשר עם המלחמה.

 

הדבר החשוב ביותר לזכור הוא, שהמגוייסים הם השלוחים שלנו הצרכנים ושל העם כולו – וכך יש להתייחס עליהם. חשוב לזכור שכולנו עם אחד וזו נסיבה שראוי לתת עליה את הדעת לפני שאנו בוחנים את האופציה של "מגיע לי".

 

הפתגם אומר ש-Hard Cases Make Bad Law, ואין רע יותר ממלחמה. הניסיון מלמד שהידברות ורצון טוב יביאו לתוצאה צודקת יותר ומזיקה פחות לשני הצדדים.


האם אפשר לבטל עסקאות (נופשים, אירועים, נסיעות לחו"ל, גני ילדים) עקב גיוס בצו 8?

 

לצרכנים שגויסו באמצעות צו 8 עומדת לכאורה עילת "סיכול" (מצב שלפיו לא יכול צד להסכם לקיים את החוזה בשל שינוי נסיבות שהוא לא צפה ולא יכול היה לצפות במועד כריתת החוזה), המאפשרת להם לבטל את העסקה ללא תשלום דמי ביטול.

 

עילת "הסיכול" יכולה לעמוד לזכות לצרכן בסוגים שונים של עסקאות כמו: ביטול נסיעות לחו"ל, ביטול נופשים בארץ, ביטול אירועים וכד'. אם בית העסק יסרב לבטל את העסקה יוכלו הצרכנים לפנות בעניין למשל לבית המשפט לתביעות קטנות (בהתאם לסכום התביעה).


 
למרות זאת כדאי להביא בחשבון שפסיקת בתי המשפט לתביעות קטנות בנסיבות של "סיכול" אינה אחידה, ולכן אי אפשר לדעת מראש מה תהיה החלטת בית המשפט.

 

למגויסים בצו 8 קיימת עילה נוספת, שיכולה לתת מענה לחלק מסוגי העסקאות. מדובר בחוק מיוחד, המסמיך את שר הביטחון להכריז על השירות כ"שירות חירום", ואז מוקנות למגויס ולמשפחתו זכויות מיוחדות.

 

אני גר בקו העימות והתקלקל לי המזגן בבית. האם אפשר לחייב טכנאי להגיע אליי לתיקון?


 
אם רשויות הביטחון הורו לציבור להימנע מתנועה ולהימצא רק בקרבת שטחים מוגנים, אי אפשר לאכוף על טכנאי להפר את ההוראות הניתנות על ידי גורם מוסמך (מעבר לשאלה המשפטית ראוי לבחון את שאלת המוסריות בדבר דרישה שטכנאי יסכן את חייו בנסיבות של הוראה מפורשת מטעם כוחות הביטחון).

 

עם זאת, אם מצב זה ימשך חלילה זמן רב, אי אפשר יהיה להשאיר את הצרכן זמן כה ממושך עם מכשיר מקולקל, וידרש פתרון יצירתי ולמשל שהחברה תאמץ נוהל צרכני ולפיו יוכל הצרכן לתקן את המזגן ע"י טכנאי פרטי, הנמצא בסמוך, והחברה תשפה את הצרכן על ההוצאה שהוציא עבור התיקון, אך חשוב גם לזכור כי לא ניתן לחייב את החברה להתנהל באופן זה והוצאה על תיקון מחייבת את הסכמת החברה.

 

אנחנו עוזבים את ביתנו שבקו העימות ועוברים לצפון עד תום המלחמה. האם אנחנו מחויבים לשלם ארנונה על תקופה שבה לא נגור בבית?


ארנונה היא מסוג של מס המשולם בגין הבעלות על הנכס ולא על השימוש בו. מסיבה זו, למשל, בעת שלום יחויב בעל הנכס בגין הבעלות גם אם יצא לחופשה ארוכה או לא עשה בבית כל שימוש. הארנונה קבועה בחוק, ושום רשות מקומית לא יכולה לסטות מתשלום הארנונה.

 

האם אני חייב לשלם ארנונה עבור בית שנפגע ואינו ראוי לשימוש או נמצא בשיפוצים?


אפשר לבקש פטור מיוחד מהרשות המקומית עבור נכסים אשר נפגעו קשות כתוצאה מהמלחמה ואינם ראויים לשימוש. יש לבקש פטור בגין משך הזמן שיחלוף עד לסיום השיפוץ. חשוב לציין שהפטור אינו ניתן אוטומטית, ויש להגיש בקשה מתאימה לרשות המקומית בהקדם.
 

אני מנויה על שירותים מתמשכים, ולמשל: עיתון, כבלים/ לוין, אינטרנט ומועדון כושר אך אני נמצאת כל הזמן במקלט ולא נהנית מהשירותים האלה. מה אפשר לעשות?

 
עיתונים: באזורים שבהם נפגעה אספקת העיתונים ומערכות העיתון אינן יכולות לספק את העיתון באופן שוטף, על הספק שלא מצליח לספק את השירות להקפיא בעצמו את המינוי או לזכות את הצרכן על העיתונים שלא קיבל. בכל מקרה, גם אם מגיעים העיתונים, במרבית ההסכמים בין הלקוח לבין העיתונים ו/או חברות האינטרנט קיימת אופציה להקפאת מנוי ואפשר להשתמש בו במקרה זה.

 

יצוין כי בחלק מהסכמים אלו קיימות מגבלות ותנאים שונים לגבי הזכות להקפיא את השירות, חובה על בתי העסק מכוח חובת תום הלב וההגינות להתחשב במצב המיוחד הנובע מהמלחמה ולהגמיש את התנאים באופן שיאפשר לצרכנים להקפיא את המינוי בהתאם לצורכי הלקוחות.

 

מכון כושר: בהסכם עם מכון כושר נכלל תנאי כללי, ולפיו המועדון יאפשר שימוש באופן בטוח. קיומו של מצב מלחמה אינו מאפשר למועדון לספק את השירות, ולכן חובה עליו לאפשר לצרכן להקפיא את המנוי או לזכותו על התשלומים בגין התקופה שהצרכן לא השתמש במינוי. חובה זו חלה על המועדון במיוחד כשהוא מקבל פיצוי מהממשלה על נזקיו, באופן המאפשר לו לצמצם את הנזק שלו מבלי לגלגלו על כתפי הצרכן.

 

זכות התנתקות משירות מתמשך: חוק הגנת הצרכן, מחייב עוסק להפסיק לחייב צרכן תוך 3 ימי עסקים מיום מתן הודעת ניתוק (6 ימי עסקים מיום משלוח ההודעה בדואר רשום).
 

האם רשויות ועסקים רשאים לנקוט בסנקציה/ אמצעים בשל אי תשלום במועד, גם אם האיחור בתשלום נובע מהמצב הביטחוני?


הסכמים יש לכבד בתום לב ובדרך מקובלת. אם האיחור נובע מאי יכולת לשלם במועד, בגלל סגירת סניפי דואר וכדומה, הרי שעל העוסקים, ובמיוחד רשויות וגופים גדולים, לנהוג בריסון ואיפוק ולהימנע מניתוק הצרכנים הנושאים ממילא בעיקר הנטל של המלחמה. הדברים אמורים במיוחד לגבי שירותים חיוניים במצבי מלחמה, כגון תקשורת, חשמל ומים וכדומה. בעבר, הודיעו עוסקים ורשויות על הגמשת הגבייה בשל מצב המלחמה.
 

רכשתי מוצר במכר מרחוק (אינטרנט או טלפון). אני מעוניין לבטל את העסקה בגלל המלחמה. האם אפשר?


צרכנים רבים אינם מודעים לזכותם לבטל עסקאות המכונות בדין כעסקאות "מכר מרחוק". בעסקאות אלו רשאי צרכן לשלוח הודעה בכתב (פקס, מייל ודואר) ובה להודיע על ביטול עסקה שנעשתה טלפונית או במייל בעקבות חוברות שיווק, פרסום באינטרנט, פליירים וכו'.

 

המועד האחרון למשלוח הודעת ביטול: לגבי נכס - 14 ימים מיום העסקה או מסירת הנכס או מסירת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם. לגבי שירות- 14 ימים ממועד העסקה ועד יומיים לפחות (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות.

 

לגבי שירותי הארחה, בילוי , נסיעה וחופש יש לצרכן את הזכות הנ"ל למעט אם המועד שנקבע לנופש חל בתוך 7 ימי עסקים ממועד העסקה. 
 

האם ניתן לבטל אירוע כגון חתונה או רישום לקייטנה באיזור בו נופלים טילים ללא דמי ביטול?
 

עמדת המועצה לצרכנות היא שעסק אינו יכול לכפות על הורים להביא את ילדיהם לקייטנה או למשפחתון במצב שכזה. במקום שבו נופלים טילים אי-אפשר לערוך חתונה או התכנסות של כמה מאות איש.

 

לצרכנים שגויסו באמצעות צו 8 עומדת לכאורה עילת "סיכול" (מצב שלפיו לא יכול צד להסכם לקיים את החוזה בשל שינוי נסיבות שהוא לא צפה ולא יכול היה לצפות במועד כריתת החוזה), המאפשרת להם לבטל את העסקה ללא תשלום דמי ביטול. בעיתות חרום יש חוק "דחיית מועדים", המסדיר את התשלום.

 

מכיוון שהעסק אינו יכול לכפות על ההורים את העיסקה, ומצידו שני של המטבע, גם העסק מעונין להתפרנס, אזי אנשים עם רצון טוב ימצאו הדרכים להגיע לעמק השווה ולקיים העיסקה בהתאם לרצון שני הצדדים ובכפוף למצב הביטחוני ולקיים העיסקה בהתאם לרצון שני הצדדים ובכפוף למצב הביטחוני.

 

האם בעקבות המצב הבטחוני אפשר לבטל טיסה ולקבל החזר מלא?


החוק מאפשר לבטל עסקת תיירות תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה, אפשר לבטל נופש בחו"ל ולקבל החזר מלא או דמי ביטול מינימליים של 5% מערך העסקה, אולם המועד האחרון לביטול העסקה תלוי באופן ביצועה: עסקה במכר מרחוק, עד 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני הטיסה; בעסקה שאינה במכר מרחוק, עד 14 יום שאינם ימי מנוחה לפני הטיסה.

 

במקרים שקשורים למצב הביטחוני בארץ: כל מקרה נשקל לגופו בחברות הנסיעות והטיסה.  אם קיימת אזהרת מסע למדינה כבר מספר שנים וסביר שרוב הצרכנים יודעים עליה, קשה יהיה לדרוש ביטול עסקה בטענה זו. עם זאת, לאור מצב ביטחוני רגיש, חברות טיסה ונסיעות מאפשרות ביטולים ודחיות במקרים מסוימים.

 

המוזמנים ביטלו את הגעתם לבריתה ברגע האחרון בשל האזעקות, האם נחויב?


במצב "רגיל", צרכן נבון ישקול את היקף התחייבותו למספר מנות בצמצום שכן יש לקחת בחשבון שחלק מהמוזמנים יאלצו לבטל. במקרה זה, האורחים בטלו הגעתם בשל נסיבות מובנות אך אם אין איסור לקיים את האירוע על ידי רשויות הביטחון אין זה הוגן להטיל את מלוא האחריות על העסק. יחד עם זאת, גם אם העסק יכול לעמוד על קיום החוזה, הרי שזו מלחמה של כל עם ישראל וכל צד צריך להתחשב בצד השני.
 


 

למידע אודות ביטולי טיסות במצב חירום לחצו כאן >>