המועצה > חוק ומשפט > תקנות הגנת הצרכן

תקנות הגנת הצרכן

חוקים, תקנות וצווים רבים מקנים לצרכנים זכויות בקשריהם עם גופים שונים.
במדור זה ריכזנו את ההוראות הנפוצות של דיני הגנת הצרכן ושל חוקים עיקריים נוספים כמו החזר כספי, הטעיית צרכן והחזרת מוצרים. 
תוכלו להסתייע בהם בפתרון בעיה צרכנית, ולהרחיב את הידע בתחום זה. החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו nevo.co.il


 

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)

מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות

הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין

ביקור טכנאי

הצגת מחיר לתייר

עילות לביטול מכר (חלקי חילוף)

גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות

פרסומות ודרכי שיווק לקטינים

גודל האותיות בחוזה אחיד ובמידע המיועד לצרכן

סימון ואריזה של מוצרי מזון

צו סימון טובין

תעודת אחריות - אחריות ושירות לאחר מכירה

מחיר ליחידת מידה

עריכת חוזה בכתב וגילוי נאות בעסקה ברוכלות

גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים

כללים שונים לפרסום מחירים

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק, תשס"ב 2002 )

תקנות מתן שירות טלפוני

תקנות מדבקת אחריות

תקנות חובת גילוי מחיר מזון בפיקוח

תקנות הצגת מחירי שירותים

חיוב ביתר בעסקה מתמשכת