המועצה > מדריכים > מדריך לסימון מזון > היבטים צרכניים -משפטיים

מדריך מזון- ההיבטים המשפטיים

 
 
   

צרכנות הגונה מחייבת מידע מלא. המדינה קבעה, בסדרה של חוקים, תקנות, צווים ותקנים, הוראות בדבר מגוון ההיבטים של מזון - סימונו, הטיפול בו, אחסון, מכירה ועוד. דינים עיקריים בתחום הם: פקודת בריאות הציבור (מזון, נוסח חדש) והתקנות מכוחה, חוק רישוי עסקים וצווים מכוחו, וצווי פיקוח על מצרכים ושירותים בתחום המזון.
היכרות עם הדין מאפשרת צרכנות טובה יותר- מידע על זכויות ומודעות לזכויות. כך גם היכרות עם פסקי דין ותביעות שהוגשו מכוח הדין. כדי להקל על הנגישות למידע ריכזו המועצה לצרכנות והאגודה לבריאות הציבור את הדין,  בתוספת הסבר קצר על כל אחד מרכיביו והתייחסות הפסיקה בעניין .

 

הגנת הצרכן

אחריות למוצרים פגומים

סימון מזון וסימון תזונתי

ייחוס סגולות ריפוי למצרכי מזון

בשר

דגים

ביצים

תוספי מזון

איכות ותנאי ייצור

בדיקות מזון

שימור מזון

מזון דיאטטי וממתיקים

אריזות מזון

שימוש בשאריות מזון

חמרי הדברה

מיקוטוקסינים במזון

תוספי תזונה

מים מינרליים ומי מעיין

רישוי עסקים

תקנים

פיקוח על מצרכים ושירותים

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון)

פסקי דין בתחום המזון