המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא ביטוח

צירפו אותי לתכנית ביטוח משכנתא – בניגוד לרצוני...

תיאור המקרה:
בשנת 2007 פנה סוכן של חברת ביטוח אל א' בהצעה טלפונית לשיפור תשלומי המשכנתא באמצעות ביטוח המשכנתא. אמנם א' חשב שההצעה אטרקטיבית, אך הוא ציין בפני הסוכן כי אין לצרפו לביטוח, ואין לחייב את חשבונו – לפני שיראה אותה בכתב ולפני שיחתום עליה. א' קיבל מן הסוכן את ההצעה בכתב, אך הוא החליט לדחות את ההצעה ולא לחתום עלייה.
א' טען: "למרבה הפלא, אחרי כמה חודשים נשלחה אליי פוליסה, כשהיא חתומה כביכול על-ידי ועל-ידי אשתי, תוך ניצול העובדה שלא הייתי בארץ, וניצול ידיעת מספר כרטיס האשראי שלי (כיוון שהיה לי פעם ביטוח בריאות בחברה)".
חברת הביטוח החלה לגבות מא' כספים. לדבריו, הוא פנה אליה כמה פעמים, אך היא התחמקה. מאז החברה ממשיכה 'לטרטר' אותו במכתבים על זכותם לגבות את הפרמיה לביטוח, שהוא מעולם לא ביקש.
א' פנה אל המועצה הישראלית לצרכנות. הוא ביקש לבטל את הביטוח ולמחוק את חובותיו, לכאורה, לחברה. 

הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה אל עו"ד תומר מזרחי, מהמחלקה המשפטית של המועצה  לצרכנות. עו"ד מזרחי ביקש מהנהלת חברת הביטוח את תגובתה על האירוע. הוא הודיע לחברה שאם הטענות נכונות, יש כאן חשש לצירוף אוטומטי לתכניות ביטוח – ללא הסכמתו המופרשת של המבוטח מראש, ותוך שימוש באמצעי תשלום השמורים במערכת הגבייה של חברת הביטוח. בנסיבות אלה, לצרכן יש זכות לביטול הפוליסה לאלתר ולהשבת כספו.
 
נציבת פניות הציבור בחברת הביטוח טענה כי פוליסת הביטוח הוצאה לא' בהתאם לבקשתו (לדבריה, הבקשה הוקלטה), וכי הוא מסר לסוכן את פרטי כרטיס האשראי שלו. בנוסף, ביקשה הנציבה כי א' ישלם את חובו בגין תקופת הביטוח ועד לביטול הפוליסה.
 
הצרכן הכחיש מכל וכל את טענות חברת הביטוח. הוא טען שכל מה שביקש הוא קבלת הצעה בכתב לתכנית ביטוח. בדיקת ההקלטה במועצה לצרכנות העלתה שההקלטה אינה ברורה, וכי היא אינה מעידה על הסכמתו המפורשת של הצרכן לרכוש פוליסת ביטוח.
 
התוצאה:
לאחר התערבות המועצה לצרכנות, הסכימה חברת הביטוח לבטל את הפוליסה ולהחזיר לצרכן את מלוא כספו.