המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא תרבות ופנאי

ביטלתי הזמנת כרטיסים להצגה, וביקשתי לקבוע תאריך חדש...

תיאור המקרה:
א' הזמין זוג כרטיסים להצגה כחודש וחצי לפני מועד ההצגה. ההזמנה נעשתה בטלפון בחיוב כרטיס אשראי. כשבועיים לפני מועד ההצגה ביקש א' טלפונית לבטל את ההזמנה ולתאם מועד חדש. הפקידה של התיאטרון שכנעה אותו כי אין צורך לבטל, ושכרגע אין מקומות פנויים, וציינה כי גם אם לא יגיע למועד המקורי, יוכל תמיד לתאם מועד אחר.
כעבור חודשיים טלפן א' כדי לקבוע מועד חדש, ולהפתעתו, נאמר לו כי יוכל לתאם רק על בסיס מקום פנוי, וזאת משום שלא ביטל את הזמנתו הקודמת. כמו כן, סירבו לזכותו בכסף בשווי הכרטיסים, על אף ששילם על שירות שטרם קיבל.
א' פנה אל התיאטרון בכתב, כפי שהתבקש, אך לא זכה לתגובה. בצר לו הוא פנה א' לעזרת המועצה הישראלית לצרכנות.
 
הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה אל גב' ציפי קיברסקי, הממונה על פניות הציבור במועצה הישראלית לצרכנות. היא פנתה אל התיאטרון וביקשה את תגובתם לתלונתו של א'. מנהלת שירות הלקוחות של התיאטרון מסרה כי הלקוח אינו זכאי לבטל את העסקה, כי בקשתו לביטול נמסרה לתיאטרון לאחר 14 יום בעסקה של מֶכֶר מֵרָחוֹק. כמו כן, מסרה, הוצע לו זוג כרטיסים להצגה על בסיס מקום פנוי למשך 6 חודשים מיום ההצגה המקורית, לפנים משורת הדין.
 
התוצאה:
מיד לאחר פניית המועצה הישראלית לצרכנות פנו מטעם התיאטרון אל א' ותיאמו עמו מועד מחודש לצפייה בהצגה לשביעות רצונו.