המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא תרבות ופנאי > בעת הבילוי בפארק השעשועים ארעה הפסקת חשמל

בעת הבילוי בפארק השעשועים ארעה הפסקת חשמל

 
 
תיאור המקרה:
 
ר', תושבת המרכז הגיעה עם משפחתה בחודשי הקיץ לבלות יום כיף בפארק שעשועים גדול ומוכר. רצה הגורל ובאותו יום ארעה הפסקת חשמל כך שהם לא נהנו כלל מהמתקנים בפארק. כשניגשו אל הנהלת הפארק נאותה ההנהלה לספק להם זיכוי לביקור חוזר, אלא שבעיון בזיכוי שקיבלו נכתב כי הוא בתוקף לחצי שנה בלבד ולא כולל את ימי חוה"מ.
 
ר' פנתה שוב אל ההנהלה, ציינה בפניהם כי הם שומרי שבת וביקשה לאפשר לה הארכה של הזיכוי וכן אפשרות כניסה בימי חוה"מ, אולם נתקלה בסירוב. על כן פנתה אל המועצה לצרכנות לסיוע.
 
הטיפול בתלונה:

 

הטיפול בתלונה הגיעה אל עו"ד הדס ארידור יעקובסון במועצה לצרכנות. עו"ד יעקובסון שלחה מכתבה אל בית העסק בו כתבה: "הצרכנית ובני משפחתה קיבלו מכם זיכוי לביקור חוזר בפארק השעשועים אשר ניתן להם בחודש יולי 2018. לאחר עיון בזיכוי עצמו, ומבלי להידרש למכלול טענות הצרכנית לגבי הקושי הסובייקטיבי במימושו, עולה כי הזיכוי, ניסוחו ודרך מימושו אינה תואמת את הוראות חוק הגנת הצרכן. על פי הוראות סעיף 14ז (3) לחוק הגנת הצרכן נקבע כדלקמן: (3)  " שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום מסירתו;" על כן,  הגבלת הזיכוי למשך מספר חודשים, מהווה הפרה של הוראות הסעיף. כמו כן, נקבע בסעיף 14ז (5) כי: (5)"   לא יהיה תוקף לתנאי המגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי, לרבות לעניין מימושו במכירה מיוחדת; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סייגים להוראה זו.".

 

אך על כן, העובדה כי על גבי הזיכוי ישנה הגבלה הקובעת כי לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש בחול המועד פסח, אינה תואמת את הוראות הדין, ואין תוקף חוקי להגבלה זו. לסיכום, יש לאפשר לצרכנית לממש את הזיכוי בחול המועד פסח, או בכל מועד אחר שתבחר, משך שנתיים מיום הנפקת הזיכוי. כמו כן, חשוב לציין כי היה והזיכוי שהונפק לצרכנית מונפק על ידכם דרך קבע, יש להתאים את הנוסח המופיע בו להוראות הדין. אני כולי תקווה כי מדובר באי הבנה וכי ניתן יהיה לפתור את הנושא בקלות ובמהירות".

 

לאחר שליחת המכתב להנהלת הפארק הגיעה התשובה המיוחלת כי הזיכוי לביקור חוזר יהיה בתוקף למשך שנה שלמה ויכלול גם את ימי חוה"מ.