המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים > החברה דרשה חתימה על "הסכם סילוקין" אחרת לא תחזיר את הכסף

החברה דרשה חתימה על "הסכם סילוקין" אחרת לא תחזיר את הכסף

 
 
 
תיאור המקרה:

 

ר' פנתה אלינו עם התלונה הבאה:

 

רכשנו מטבח בעלות 42,735 ש"ח. נאמר לנו שאת סוג הדלתות, ידייות, צבע, זכוכיות וכו' נסגור בעת פגישת העיצוב. בפגישת העיצוב ברגע שבחרנו את סוג הדלתות שאהבנו הופתענו לגלות שאנחנו צרכים להוסיף על כך כ-4,000 שקלים וכי במידה ואנו לא מעוניינים להוסיף כסף עלינו לבחור מתוך מבחר קטן אשר "במבצע". כעסנו מאוד מדוע המידע החשוב הנ"ל לא נאמר בעת החתימה על הסכם המכירה. לא אהבנו אף דגם מהמבחר המצומצם אשר במבצע ואם היו מציגים בפנינו את המידע הנ"ל בעת החתימה על העסקה, העסקה כלל לא הייתה מתבצעת.

 

דיברנו עם מנהל הסניף שטען שמבחינתם ניתן לבטל את העסקה ולשלם על פי חוזה המכירה 10%, ואף ביקש שנחתום על "הסכם סילוקין" בו אנו מצהירים כי אין לנו ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים בזאת על כל דרישה או תביעה כנגד החברה בכל עניין הקשור בהזמנה. אנו לא הסכמנו לחתום על ההסכם הנוסף. הרגשנו מרומים ולא היינו מוכנים לשלם את המחיר. אנו מאוד מבקשים את עזרתכם.


הטיפול בתלונה:

 
ליאת כרמי, מטפלת מטעם המועצה לצרכנות בתלונות בנושא ריהוט, פנתה אל החברה בדרישה לפעול על פי הדין. במכתב ששלחה לחברה כתבה:
 
לעמדת המחלקה המשפטית, זכותה של הצרכנית לבטל את העסקה שכן תקנה 6(א)(2) לתקנות ביטול עסקה מחריגה את זכות הביטול בעסקה לרכישת ריהוט רק לנוגע ל"טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות" ואילו בענייננו אין חולק שהרהיטים טרם יוצרו ולא הוחל בייצורם ביטול העסקה נעשה כדין.

 תנאי בחוזה אחיד לפיו בכל מקרה של ביטול עסקה על הצרכן לשלם דמי ביטול בשיעור עשרות אחוזים מסכל את זכות הצרכן לבטל עסקה לרכישת רהיט על פי התקנות, תמורת דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה ועד 100 ₪. בנוסף, הוראה כאמור מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד משום שהיא שוללת מהצרכן את זכותו לבטל את העסקה בהתאם לתקנות, ואין לתנאי כאמור כל תוקף. לאור כל האמור לעיל, נבקש כי חברתכם תשקול מחדש את עמדתה ותשיב לצרכנים כספם ותגבה דמי ביטול של 5% או 100 ₪ הנמוך מבינהם לפי התקנות. 
 
התוצאה:

 

רק לאחר דין ודברים ממושך עם החברה הוחזר לצרכנים הסכום במלואו ללא דמי ביטול כלל!