המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מוצרים חשמליים > ההנחה שהוצגה לצרכן היתה למעשה הטעיה בהצגת המחיר

ההנחה שהוצגה לצרכן היתה למעשה הטעיה בהצגת המחיר

 
מכשיר קיטור
 
 
תיאור המקרה:
 
ב. תושב פתח תקוה, ביצע רכישה גדולה של 11 מוצרי חשמל לבית באותו בית עסק בעלות כוללת של כ-30 אלף ש"ח. במהלך הרכישה התלווה אל ב. איש מכירות שסייע לו בבחירת המוצרים. כששאל ב. לגבי המחיר נאמר לו במפורש שבסוף החשבון יקבל הנחה בעקבות הרכישה הגדולה.
 
הצרכן נתן שיק מקדמה על עסקה כוללת בסך 8,400 ₪. לאחר מספר ימים גילה לתדהמתו כי ההנחה שקיבל לא היתה באמת הנחה מכיוון שהמחיר על המוצרים הוצג ללא מע"מ ובמעמד הרכישה בקופה הוצגו מחירים שונים לחלוטים - בניגוד לחוק.
 
ב. ביקש לבטל את העסקה עוד בטרם קיבל את המוצרים אך נתקל בקשיים ובדרישה לדמי ביטול גבוהים.  אי לכך, פנה לסיוע המועצה לצרכנות.
 
הטיפול בתלונה:

הטיפול התלונה הגיע אל עו"ד נעמה אסולין מהמועצה לצרכנות. נעמה שלחה מכתב לבית העסק בו כתבה:
 
במשרדי המועצה הישראלית לצרכנות התקבלה התלונה שבנדון. הצרכן טוען כי המחיר שהוצג לו בחנות על ידי המוכר שונה מהמחיר ששילם עבור המוצרים בקופה וכי לא צויינו בפניו המחירים הכוללים מע"מ. לפיכך, מדובר בהפרה לכאורה על איסור ההטעיה.
 
על פי חוק הגנת הצרכן, איסור הטעיה 2. (א)  לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה.
 
17א.  בפרק זה, "המחיר הכולל" - מחיר הכולל את סך כל התשלומים בעבור נכס או שירות ואת סך כל המסים החלים עליהם או על מכירתם והנגבים על ידי עוסק, לרבות (1)  מס ערך מוסף, אגרות או תשלומי חובה; (2)  כל תשלום אחר הנלווה לרכישת אותו נכס או שירות, בלי שניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה. חובת הצגת מחיר על טובין  והמחיר המחייב.
 
כמו כן ציינה נעמה כי על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.
 
לאור עמידתו של הצרכן בתנאים לפי החוק מבוקש בזאת לבטל את העסקה ולהחזיר לצרכן את כספו בגין ביצוע העסקה וליתן פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לפונה.

התוצאה:
 
רק לאחר התערבות המועצה לצרכנות העסקה בוטלה בהצלחה. בית העסק ניסה תחילה להתחמק ואף וניסה לגבות מהצרכן דמי הביטול עבור כל מוצר אך לאחר התערבות המועצה הצרכן וקיבל את כספו בחזרה, בניכוי דמי ביטול חד פעמיים בסך 100 ₪  ודמי סליקה.