המועצה > חדשות ועדכונים > קמפיינים > עמלות הבנקים > עמלה - על מה ?

עמלה - על מה ?


קמפיין עמלות הבנקים

המועצה הישראלית לצרכנות פתחה במאבק ציבורי לקידום חקיקה שתבטל את עמלות העו"ש בבנקים. במדור זה נציג חוות דעת מקצועיות, מאמרי עמדה, סקרים ועוד המציגים את ההיבטים השונים של המאבק.

10/06/2010

תיאוריית הקשר של הקישוריות / אהוד פלג *

משרד התקשורת בראשותו של השר משה כחלון והמנכ"ל עדן ברטל מוביל, בתקופה האחרונה, רפורמות צרכניות חשובות בתחום התקשורת.
האחרונה שבהן עוסקת בהפחתה משמעותית ביותר של דמי הקישוריות, צעד שצפוי להביא להגברת התחרות בשוק הטלפוניה הסלולרית, הנשלט היום על ידי 3 חברות הסלולר המחזיקות נתח שוק דומה.
ואולם לשר כחלון מגיעות מחמאות לא רק על צעד צרכני מבורך, אלא גם על אומץ-ליבו בהדיפת טענותיהם של התאגידים הסלולרים, כפי שהובאו בדיון בועדת הכלכלה בכנסת, לפיהן ביטול הקישוריות יגרור העלאת מחירים שתפגע בשכבות החלשות.

התייחסות המועצה לצרכנות, לטיעוני בנק ישראל השוללים את הצעת החוק לביטול עמלות העו"ש

טיעוני בנק ישראל מתבססים על מספר הנחות וביניהן:
- ביטול עמלות העו"ש ייצור סבסוד צולב בין הלקוחות השונים סבסוד שממנו יפגעו האוכלוסיות המוחלשות.
- הצעת החוק אינה חוקתית, על פי פרשנות בנק ישראל.
 

מכתב לשרים, חברי ועדת השרים לחקיקה

מכתב לועדת השרים לחקיקה ובו עיקר העובדות המצביעות על ההכרח לבטל את עמלות העו"ש באמצעות חקיקה.
- עמלות העו"ש מהווים תשלום כפול לבנקים. הבנקים גובים מהצרכנים עמלות עו"ש בנוסף לתמורה שהם מקבלים מהלוואה (במקרה של יתרה שלילית) או השקעה (במקרה של יתרה חיובית) של יתרות הכספים המצויות בחשבון העו"ש שלנו.
- עמלות העו"ש יוצרות "מסך עשן" המקשה על הצרכנים להשוות בין עלות השירות הבנקאי בין הבנקים השונים ולפיכך פוגעות בכוח המיקוח של הצרכן אל מול הבנקים.

לצפייה במכתב:

ביטול עמלות הבנקים- ניתוח כלכלי

ניתוח כלכלי לגבי השפעת ביטול עמלות העו"ש על עלות השירותים הבנקאים במקטע משקי הבית.

לצפייה במסמך המלא:

עמדת הגורמים המקצועיים לגבי עמלת הבנקים

להלן ריכוז מסקנות של הגורמים הרשמיים ביניהם רשות ההגבלים העסקיים, בנק ישראל, ועדות מקצועיות ציבוריות ועוד, לגבי מצב היעדר התחרות בתחום הבנקאות, מאפייניו, והשפעתו על מגזר משקי הבית, המגזר אשר כח השוק שלו הוא  הנחות ביותר מכל המגזרים.

לצפייה בעמדה:

מה העמלות לא מגלות / עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות

הבנקים מעזים לגבות מאיתנו עמלות עו"ש; ועל מה? על הזכות שלהם להרוויח מהכספים שלנו!
זאת ועוד:עמלות העו"ש לא רק משמשות את הבנקים לגריפת רווחים שלא מגיעים להם, אלא גם מבלבלות את הציבור. העמלות יוצרות מסך עשן  שמונע מן הציבור את היכולת להשוות בין הבנקים בצורה פשוטה.

למאמר המלא:

העיוות הטמון במבנה המחיר של עמלות המשולמות לבנקים על ידי משקי הבית בניהול חשבון עו"ש – והמלצות לפתרונו /עו"ד דרוד שטרום

עו"ד דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים התבקש ע"י המועצה הישראלית לצרכנות לחוות את דעתו לגבי הפתרון הראוי לבעיית העמלות המשולמות על ידי ציבור הצרכנים בישראל בקשר עם ניהול חשבונות עו"ש לבנקים בישראל ופעולות בסיסיות אחרות:

חוות הדעת עוסקת בבעיית היסוד הגלומה במבנה מחיר מעוות מן היסוד, הנגבה מציבור משקי הבית בישראל בענף הבנקאות – העמלות בגין ניהול חשבונות העו"ש וביצוע הפעולות היסודיות בו.  לדעתי, קיים "מעגל קסם" (או "מעגל שוטה") בין העדר התחרותיות לכושר מיקוח ירוד של הצרכנים משקי הבית: העדר תחרותיות בין הבנקים במקטע משקי הבית – מיתרגם להתנהגות מקבילה שלהם בגביית עמלות דומות או זהות מה שמדרדר ומדכא את כושר המיקוח של משקי הבית; ואילו העדר כושר המיקוח של משקי הבית – מעצים ומלבה בתורו - את העדר התחרותיות, וחוזר חלילה. 

למאמר  המלא:


מאבק בעמלות הבנקים
חדש במאבק לביטול עמלות העו
עמלה - על מה?
ביטול העמלות בעיתונות
ביטול העמלות בבלוגים
עוד על עמלות הבנקים

הצטרפו עד כה

880,453
מכתבים נשלחו עד עתה

עמלות העו