המועצה > ארכיון > המאבק לביטול עמלותצרכן/ית יקר/ה שלום רב,


 

המועצה לצרכנות מקדמת לאחרונה חקיקה ציבורית לביטול העמלות על שירותי העו"ש של הבנקים. היענות הציבור הייתה אדירה: הגיעו למעלה מ- 220,000 מכתבים מאזרחים שאישרו בחתימתם שהם מסכימים ש"אין עילה לתשלום העמלה" ומבקשים מהמפקח על הבנקים לאמץ את הצעת החוק לביטול עמלות העו"ש.

על מנת למצות את המאבק ולהגיע לתוצאות ממשיות, אנו פונים שוב לציבור הרחב בבקשה
לשיתוף פעולה נוסף:

המועצה לצרכנות מבקשת לאסוף נתונים שיאפשרו להוכיח במדויק את עלות סל העמלות לצרכן, לפני ואחרי הרפורמה. זהו צעד שיתאפשר רק בזכות שיתוף הפעולה שנקבל מן הצרכנים.

מצורפת בזאת טבלה שמפרטת את הפעולות הבסיסיות הקיימות בחשבון עו"ש.
נודה לך אם תמלא/י בטבלה על פי דף פירוט החשבון שלך את מספר הפעמים שבהם ביצעת כל אחת מן הפעולות הללו בחודש אוגוסט או  ב- 30 הימים האחרונים, על פי נוחותך.
אנחנו נכפיל את מספר הפעולות מכל סוג בגובה העמלה שנגבתה לפני הרפורמה ולאחריה, ונקבל את גובה סל העמלות החודשי, לצורך השוואה.


חשוב לנו לציין, שבמילוי פרטים אלה אין חשיפה לגבי פרטי חשבון הבנק,
מצב החשבון או נתונים אישיים!

שם הבנק חשוב לנו רק על מנת לדעת את מחיר העמלות בבנק שלך (המחיר משתנה בין הבנקים)


שם הבנק
מספר פעולות
ישירות
מספר פעולות
באמצעות פקיד
זיכוי חשבון (כגון כניסת משכורת ו/או קצבה)
הפקדת מזומן או שיק
משיכת מזומן או שיק
תשלום שובר (כגון חידוש רישיון רכב)
חיוב כרטיס אשראי
הוראת קבע (או חיוב על פי הרשאה)
העברה או הפקדה לחשבון בבנק אחר
העברה או הפקדה לחשבון אחר באותו בנק
אחר: כגון פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
או הפקה ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח
תודה על שיתוף הפעולה