המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > הארכת המועד לביטול עסקה לאנשים עם מוגבלויות. מה קובע התיקון לחוק?

 

הארכת המועד לביטול עסקה לאנשים עם מוגבלויות ואוכלוסיות מוחלשות. מה קובע התיקון לחוק?

 

נכנס לתוקף תיקון 47 בעניין הארכת המועד לביטול עסקת מכר מרחוק ורוכלות לאוכלוסיות המוחלשות – פנסיונרים, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות. היכנסו להכיר את לשון החוק ואת הסייגים

 

 

החל מחודש אוגוסט 2016 נכנס לתוקף תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן בסעיף 14ג1. מדובר היה בהצעת חוק שהגיש ח"כ איציק שמולי, עליה היו חתומים גם למעלה מ-70 חברי כנסת נוספים. לאחר דיונים רבים בועדת הכלכלה, בהשתתפות נציגת המועצה לצרכנות, עברה הצעת החוק בקריאה שניה ושלישית והיום כאמור היא נכנסה לתוקף. לצפיה בידיעה על דיוני הועדה טרם אישור החוק לחצו כאן>>


עיקרי התיקון לחוק:

 

- אזרחים ותיקים מגיל 65, עולים חדשים או אנשים עם מוגבלות יהיו רשאים לבטל עסקאות רוכלות או מכר מרחוק עד ארבעה חודשים לאחר ביצוע העסקה.
 
- בעסקאות שנעשו באינטרנט תקופת הביטול תהיה 4 חודשים בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 
- את הודעת הביטול ניתן למסור בעל פה או בכתב. ביטול בכתב יכול להיעשות גם בפקס או בדואר אלקטרוני.
 
- התיקון לחוק יחול רק על עסקאות חדשות שיערכו מיום פרסומה (30.8.2016) ואילך.

 


 


שאלות ותשובות

 

כיצד מוגדרים "אזרחים ותיקים", "עולים חדשים" ו"אדם עם מוגבלות"?
"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;
"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;

 

האם התיקון לחוק חל על כל סוגי העסקאות?

לא. התיקון לחוק חל רק על עסקת מכר מרחוק ורוכלות. בעסקאות שנעשו דרך האינטרנט הביטול יחול רק במקרים שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה של עסקה רגילה (בחנות או בבית העסק) ניתן לבטל את העסקה לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) .

 

האם בעל עסק רשאי לדרוש מסמכים כלשהם מהצרכן?

כן. בעל העסק רשאי לדרוש להציג לפניו תעודה המוכיחה שהצרכן הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש הוכחה נוספת לשם מימוש זכות ביטול.

 

רכשתי מוצר במכר מרחוק עבור הורי הקשישים. האם אהיה זכאי לביטול לאחר ארבעה חודשים?

לא. התיקון לחוק מתייחס רק למי שביצע את העסקה בפועל. אם אינך נמנה על הקריטריונים כפי שמופיעים בסעיף 14ג1 (א) לא תהיה זכאי לכך.

 


 

 

לשון התיקון חוק

 


 

לסוגיות צרכניות נוספות בנוגע לאוכלוסיות מיוחדות לחצן כאן >>