המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא תיירות > ביקשתי לדחות טיסה אחרי יומיים ונדרשתי לשלם 350 דולר...

ביקשתי לדחות טיסה אחרי יומיים ונדרשתי לשלם 350 דולר...

תיאור המקרה:
י' הזמין בטלפון טיסה לאשתו בסכום של 550 דולר, שתוכננה לצאת חודשיים מיום ההזמנה.
לאחר יומיים פנה י' טלפונית לחברה וביקש לדחות את הטיסה עקב סיבות אישיות מיוחדות. בתגובה לבקשתו נמסר לו כי עליו לשלם דמי שינוי בסך 350 דולר,  ואם יבקש לבטל את העסקה, יידרש לשלם 100% של מחיר הטיסה כדמי ביטול.
י' נאלץ לשלם את דמי השינוי.
י' לא ויתר והחליט לפנות למועצה לקבלת ייעוץ ועזרה.

הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה אל סיוון לפיקין, מטפלת בתלונות במועצה לצרכנות.
סיוון פנתה בכתב לחברה, וציינה כי לפי החוק, בביטול עסקת מכר מרחוק בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ בלבד - לפי הנמוך מביניהם.

התוצאה:
בעקבות פנייתה של סיוון השיבה החברה לצרכן את הסכום שנגבה ממנו, בניכוי 100 ₪ בלבד.
הצרכן הודה לסיוון על הטיפול היעיל בפנייתו.