המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > ביטול עסקה מתמשכת


ביטול עסקה מתמשכת:

בעסקה מתמשכת ( לדוגמה מנוי לחדר כושר, לכבלים, לסלולר או לאינטרנט) התשלום נעשה בדרך כלל באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי.

כאשר צרכן מבטל עסקה שבה החשבון שלו מחויב כל חודש, העוסק חייב להפסיק את החיובים תוך 3 ימים מיום הודעת הביטול. ואם היא הועברה בדואר רשום, על העסקה להסתיים תוך 6 ימים מיום שליחתה. המשמעות היא כי גם אם התקנות מאפשרות לעוסק לחייב עבור השירות המתמשך שנצרך בפועל, הוא חייב להפסיק לחייב תוך המועד הנ"ל מכוח חוק ניתוק מעסקה מתמשכת.