המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > היקף אחריות חברת תעופה במקרה של עיכובים בקבלת מזוודה או אבדן המזוודה

היקף אחריות חברת תעופה במקרה של עיכובים בקבלת מזוודה או אבדן המזוודה
 

נגרמו לכם נזקים כתוצאה מעיכוב בקבלת מזוודות, נזק או אובדן כבודה לאחר הטיסה.  לאיזה פיצוי אתם זכאים?

 
עיכובים בקבלת המזוודה או נזקים – מה זכויות הצרכן וכיצד לפעול?
 
במועצה לצרכנות תלונות רבות על נזקים שנגרמו מעיכובים בקבלת המזוודות או על נזק או אבדן המזוודה. חברות התעופה טוענות כי הפיצוי המגיע לצרכנים, מוסדר באמנה בינלאומית, והן מסרבות בכל תוקף לפצות את הנוסעים על נזקים שהם תוצאה של עיכוב. הסוגיה מוסדרת בחוק וכדאי לדעת מה זכויות הנוסע במקרים אלה.

פיצוי במקרה של אבדן/עיכוב בקבלת המטען:
 
סעיף 22(2) לאמנת מונטריאול קובע: "בתובלת כבודה, חבות המוביל במקרה של אובדן, נזק או איחור מוגבלת לסכום של 1,000 זכויות משיכה מיוחדות לכל נוסע , אלא אם כן הנוסע נתן, במועד מסירת הכבודה הרשומה לידי המוביל, הצהרה מיוחדת בדבר האינטרס במסירה במקום היעד, ושילם סכום נוסף אם יש צורך לפי המקרה. במקרה זה יהיה המוביל חייב לשלם סכום שאינו עולה על הסכום המוצהר, אלא אם כן יוכיח שסכום זה גדול מסכום האינטרס בפועל של הנוסע במסירה ביעד."
 
סך הפיצוי הסופי מוגבל ל-1,600 $  והוא כולל את הנזקים בגין המזוודה, תכולתה וכן הנזקים עוגמת נפש, אובדן זמן יקר, בגין איחור, אובדן או נזק לכבודה.
 
לצפיה בנוסח המלא של אמנת מונטריאול  לחצו כאן >>

כיצד לממש את הזכות לפיצוי?
 
1) במקרה של אבדן/ עיכוב בקבלת המזוודה: יש למסור מיד הודעה בכתב לחברת התעופה. בהודעה זאת עליכם לפרט את פרטי העיכוב ואת פרטי הכבודה, ולדרוש את הפיצוי לפי אמנת ורשה.

הערה: טופס על אי הגעת הכבודה ניתן למלא, בדרך כלל, בשדה התעופה מיד עם הגעתכם. אם לא מסרתם טופס בדלפק בשדה – ניתן לשלוח הודעה עד 14 יום מן התאריך שקיבלתם את הכבודה בפועל.

2) במקרה של נזק לכבודה: יש להודיע לחברת התעופה בכתב מיד עם גילוי הנזק, ולא יאוחר מ-3 ימים לאחר הגילוי.


• חברת התעופה מסרבת לפצות את הצרכן בגין אבדן/נזק לכבודה – מה ניתן לעשות?

ניתן לתבוע את חברת התעופה, עד שנתיים מיום האירוע.

 
טיפים לצרכן
 
 
• שקלו לרכוש ביטוח נוסעים וכבודה לאחר שתשוו בין הכיסויים  שמציעות חברות הביטוח. עיינו היטב בפוליסה – היא קובעת את זכויותיכם ואת חובותיכם לקבלת דמי הביטוח.

• לכל מזוודה הצמידו תג זיהוי ובו כל המידע הדרוש לאיתור בעליה: שם, כתובת בארץ ובמדינת היעד, טלפון בארץ ובחו"ל.

• בדקו שדייל הקרקע הצמיד את תג היעד הנכון לכל מזוודות .

• אם המזוודה לא הגיעה ליעד, אל תעזבו את שדה התעופה לפני  שתמסרו טופס הצהרה בדלפק חברת התעופה. על חברת התעופה להדריך אתכם כיצד למלא את הטפסים המתאימים. בררו מול חברת התעופה  מה גובה הפיצוי המגיע לכם לכיסוי ההוצאות הראשונות (בגדי החלפה, ציוד רחצה, תרופות וכו') עד לאיתור המזוודה והחזרתה.

• במידה שהמזוודה אבדה וניזוקה, זכותכם לתבוע את חברת התעופה לקבלת פיצוי המגיע לכם. אם חברת התעופה לא משלמת את הפיצוי המגיע לכם, יש להגיש תביעה לא יאוחר משנתיים מיום האירוע.

• במידה ורכשתם ביטוח אבדן ונזק לכבודה, בדקו מול חברת הביטוח כיצד עליכם לנהוג לקבלת דמי הביטוח.
 
 
עדכון אחרון: יוני 2017