המועצה > חינוך והסברה > שיעור לחיים > צרכנים נבונים מגלים אחריות - החינוך לחיים בחברה

צרכנים נבונים מגלים אחריות - החינוך לחיים בחברה

 
 
מחקרים מצביעים על כך שילדים מהווים אחוז נכבד מהאוכלוסייה הצרכנית בישראל, הם כוח צרכני משפיע ומושפע, הן ברמה האישית(לחץ חברתי, מותגים, קושי בדחיית סיפוקים) והן ברמה המשפחתית. כמו כן, ילדים חשופים יותר ממבוגרים להטעיות בפרסומות ולהפעלת מניפולציות רגשיות. על כן, הם עלולים לקבל החלטות שגויות ולהשתכנע לצרוך (או לבקש מהוריהם לצרוך) מוצרים או שירותים שאינם זקוקים להם. מתוך המחקרים עולה עוד כי קטינים מתחת לגיל 12 אינם מסוגלים לנתח את תהליך הרכישה, את משמעויותיה ארוכות הטווח ולהבין אם העסקה אכן כדאית.
 
המסקנה העולה מכאן היא שיש חשיבות רבה להקנייה ולטיפוח של התנהגות צרכנית נבונה בקרב הדור הצעיר. העיסוק בסוגיות מעולם הצרכנות נוגע לחיי היומיום של כל אחד מהתלמידים, ולכן העיסוק בנושא הצרכנות קיבל מקום חשוב במערכת החינוך.
 
הפעילות “צרכנים נבונים מגלים אחריות” מדגימה מודל לשיח חברתי-ערכי בסוגיות המתקשרות להתנהגות צרכנית אחראית.
 
הפעילות מתווספת לשיעורי חינוך במסגרת “מפתח הל”ב” והיא מאפשרת ללומדים לברר את שיקולי הדעת שיש להפעיל כצרכנים תוך בחינת ביטוייו היישומיים של ערך האחריות.
 
הפעילות פותחה על ידי המחלקה לחינוך לחיים בחברה שבאגף לחינוך יסודי והמועצה הישראלית לצרכנות, כחלק מהצעדים החינוכיים שמטרתם להכשיר את הדור הצעיר להשתלב בחיים המודרניים תוך ביצוע בחירות צרכניות בתבונה.
 
נשמח לקבל משוב דרך האתרים ובאמצעות המנחות האזוריות וכן למייל:
[email protected]