המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מתקני מים וגז
מתקן מים לשתייה, שנרכש בטלפון – לא היה תקין...

תיאור המקרה :
ד' רכש באמצעות הטלפון (מֶכֶר מֵרָחוֹק) מתקן מים לשתייה ושילם 1000 ₪ + 350 ₪ עבור הובלה והתקנה. המכשיר: מיני-בר המתחבר לברז.
 
לאחר ההתקנה היה טעמם של המים רע, והם הדיפו ריח חזק של כלור. הקונה פנה אל סוכן המכירות וסיכם אתו כי החברה תשלח מכשיר חדש, ואם התופעה תחזור, הוא יהיה רשאי לבטל את העסקה. ואכן, המכשיר הוחלף, והתופעה חזרה.
 
ד' ביקש לבטל את העסקה תוך המועד של 14 יום, אך החברה דרשה ממנו לשלם 600 ₪ עבור ההובלה, על הסנן ועל ההתקנה, וזאת על סמך הערה בחשבונית, שלפיה "ביטול עסקה יחייב את הלקוח במחיר ההתקנה ועוד 5% ממחיר המכשיר".
 
ד' פנה אל המועצה לצרכנות וביקש את עזרתה.
 
הטיפול בתלונה :
 
דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק – עקב פגם
המועצה לצרכנות הודיעה לחברה שסיפקה את המכשיר, כי בקשתה לקבל 5% מעלות העסקה בתוספת תשלום דמי התקנה והובלה מנוגדת להוראות סעיף 14 ה(ד) בחוק: הגנת הצרכן. לפי סעיף זה, במקרה של ביטול עסקה במכר מרחוק בשל אי התאמה או בשל פגם (כמו במקרה זה), המוכר אינו רשאי לגבות דמי ביטול. כמו כן, דמי משלוח המוצר לבית העסק (או כל הוצאה אחרת) חלים על המוכר. 
 
דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק – שלא עקב פגם
במקרה של ביטול עסקה במכר מרחוק שלא עקב פגם, דמי הביטול שהמוכר רשאי לגבות הם 5% מסכום העסקה או 100 ₪ – הנמוך ביניהם. דמי הביטול האלה כוללים כל הוצאה שהוציא המוכר לצורך אספקת המוצר (הובלה, התקנה וכדומה). 
 
התוצאה

בעקבות פניית המועצה לצרכנות, הסכימה החברה להחזיר לקונה באופן מידי את מלוא כספו.