המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

כמה זה עולה?

דמי הביטוח נקבעים בהתאם לתכניות הביטוח הקיימות בכל חברה, בהתאם לגיל המבוטח ובהתאם למצב בריאותו. דמי הביטוח נגבים על ידי חברת הביטוח. מומלץ  לעשות סקר שוק ולהשוות בין הפוליסות השונות בהתאם לפרמטרים המפורטים בהמשך (היקף הכיסויים, גובה דמי הביטוח וכו'.).