המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מי זכאי לכיסוי השב"ן?

כל חבר בקופת חולים יכול להצטרף לשב"ן על פי רצונו. הקופה חייבת לקבל לשב"ן כל חבר ללא כל תנאי , ללא קשר לגיל, למין או למצב בריאות.
אין חובה לרכוש את השב"ן, והקופה אינה יכולה לחייב את חבריה להצטרף לשב"ן. למען הסדר הטוב נדגיש, כי הביטוח הסיעודי אשר מוצע בקופות החולים אינו  חלק מהשב"ן, ואינו כפוף לכללי השב"ן. הכיסוי הסיעודי הינו תכנית ביטוח בחברת ביטוח, וההצטרפות אליו  אפשרית לאחר מילוי הצהרת בריאות אשר קובעת את תנאי ההצטרפות או את הדחייה לכיסוי הביטוחי.
בשב"ן קיימות תקופות אכשרה (נקראות גם תקופות המתנה), ובהן משלם החבר את דמי החבר לשב"ן, אך אינו זכאי  לשירותים. תקופות אלה נמשכות בין 3-24 חודשים, בהתאם לכיסויים השונים.
בשב"ן קיימים חריגים, מקרים שבהם לא יהיה החבר זכאי לזכויות בשב"ן. לדוגמה: לא יינתן כיסוי למקרים שבהם קיים כיסוי לחבר מתוקף חוק אחר, כמו חוק נפגעי תאונות דרכים, או במקרה של תאונת עבודה.