המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

אילו שירותים כלולים בשב"ן?

שירותי הבריאות הנוספים יכולים להיות, משלימים (אינם מכוסים בסל הבסיסי) ומשפרים (ניתנים בתנאים טובים יותר מאלו הניתנים בסל הבסיסי).
כיום כל קופות החולים מציעות שני רבדים של תכניות שב"ן - רובד בסיסי ורובד מורחב יותר.  תכניות השב"ן של הקופות השונות נבדלות זו מזו בתקופות ההמתנה שלהן (התקופות שבהן החבר משלם את דמי הביטוח, אך אינו זכאי עדיין לכיסוי הביטוחי), באחוז ההשתתפות העצמית, בתקרת ההשתתפות, בהגדרות הכיסוי הרפואי, ברשימות ספקי ההסכם שהקופה קשורה עמן, וכמובן בתעריפים שלהם.

הכיסויים העיקריים בשב"ן:

• ניתוחים בבית חולים פרטי – כיסוי לניתוח פרטי, אפשרות לבחור את בית חולים, את המנתח הפרטי ואת המרדים הפרטי. 

• שתלים  מיוחדים בעת ניתוח.
• חוות דעת שנייה בארץ (התייעצויות עם רופאים מומחים) – אפשר לבחור גם רופאים מומחים אשר אינם בהסדר עם הקופה.

•  השתלות, ניתוחים וטיפולים בחו"ל - הרחבת הסכום  הניתן לפי החוק. 

•  טיפולי שיקום, התפתחות הילד, בדיקות לנשים בהריון – השב"ן מוסיף על הטיפולים הניתנים במסגרת החוק.