המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

פנייה אל נציג פניות הציבור בכל נושא של קבלה או אי קבלה של שירות רפואי

בכל קופת חולים ובכל מוסד רפואי קיים ממונה על פניות הציבור.  אפשר לפנות אליו בכל נושא הקשור לקבלה או  לאי קבלה של השירות הרפואי.

• כללית:
פניות הציבור

ועדת בירורים

אפשר גם לפנות אל נציבות פניות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.
יש לזכור כי גם לאחר מיצוי כל ההליכים הנ"ל אפשר להגיש תביעה בנושא לבית משפט. בית המשפט הדן בנושא הינו בית דין לדיני עבודה.