המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

איך מצטרפים לשב"ן?

כל חבר בקופת חולים יכול להצטרף לשב"ן וקופת החולים שלו תהיה חייבת לקבלו ללא כל הגבלה ללא קשר למצב הבריאות לוותק בקופה או לכל תנאי אחר. ההצטרפות לשב"ן תהיה  בעבור תשלום נוסף לקופה, מעבר למס הבריאות.