המועצה > חוק ומשפט > תיקוני חקיקה

תיקוני חקיקה


חובת גילוי ברכישת רכב משומש
חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע ולגילוי נאות), תשס"ח- 2008,  נכנס לתוקף ביום 7.12.08.
מטרת החוק – להקל על רוכשים לברר מידע על היסטוריית התיקונים ברכב שהם מבקשים לרכוש. החוק מאפשר  לקונה לקבל את המידע באופן אמין מהמוסך או מחברת הביטוח, כך שיכול לבסס אפילו תביעה לבית המשפט, מה שלא היה עד כה מפני שחברות אלה לא היו חייבות למסור את המידע .
החוק קובע כי כל מי שרוכש רכב משומש רשאי לקבל את כל המידע על הרכב מכל מוסך שבו תוקן או טופל הרכב ומכל מבטח שביטח את הרכב.
המידע  שאפשר לקבל: מידע על תיקונים או על טיפולים שבוצעו ברכב או כל מידע אחר שיכול להעיד על מצב הרכב ותקינותו.