המועצה > חוק ומשפט > תיקוני חקיקה

תיקוני חקיקה


התנתקות משירותים מתמשכים ( סעיפים 13ב עד 13ד לחוק הגנת הצרכן )
ביום 12.10.08 נכנס לתוקף תיקון מס' 23 לחוק הגנת הצרכן בנושא התנתקות משירותים מתמשכים. התיקון לחוק אוסר על עוסק להמשיך ולחייב צרכן אשר הודיע על רצונו להתנתק מהשירות. במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות  של צרכנים המבקשים להתנתק משירותים מתמשכים ונתקלים בקשיים רבים שמערימים עליהם בתי העסק השונים -  "טרטור" וחסמי התנתקות שונים,  שמטרתם להתיש את הצרכן שביקש להתנתק מהשירות. תוך כדי כך  נמשכת הגבייה במשך חודשים רבים לאחר קבלת בקשת ההתנתקות.

החוק לא חל על עסקה בין צרכן גז לספק גז.
החוק חל על כל סוגי העסקאות האחרות לרכישת מוצרים או שירותים  לאורך זמן, לרבות כל שינוי או תוספת לעסקה זו.
לדוגמה: שירותי תקשורת (אינטרנט, טלפון  נייד ונייח, כבלים ולוויין, שיחות בינלאומיות) שירותי חירום רפואיים, מנויים שונים (עיתון, חדר כושר) שירותי תחזוקה ותיקון מוצרי חשמל ועוד.
מטרת החוק למנוע פגיעה הן בציבור הצרכנים והן בתחרות, שכן סירוב לנתק צרכן משירות מסוים מונע ממנו להתקשר עם ספק אחר ופוגע בתנאי בסיסי לקיום תחרות.
חשוב לציין כי במקרה של הפרת החוק הצרכן רשאי לתבוע פיצוי של עד 10,000 ₪ ללא הוכחת נזק.