המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מוצרים חשמליים > החברה סירבה להחליף את המזגן המקולקל במזגן חדש

החברה סירבה להחליף את המזגן המקולקל במזגן חדש

 
תיאור המקרה:
 
י' תושבת מודיעין רכשה מזגן מיני מרכזי. זמן קצר לאחר רכישת המזגן התגלו תקלות שחזרו על עצמן. להמחשה - הגיעו טכנאים למלא גז, אך כעבור שבוע וחצי הגז התרוקן שוב וחוזר חלילה. גם לאחר שהוחלפה הצנרת – המזגן עדיין לא היה תקין. כך נמשך המצב מספר חודשים ללא תיקון הולם. בדרישתה להחליף את המזגן במזגן חדש – נענתה הלקוחה בסירוב מוחלט. בצר לה ובתסכול מוחלט פנתה למועצה לצרכנות. 
 
הטיפול בתלונה:

עו"ד ורדית ריימן פנתה אל חברת המזגנים בדרישה לפעול לפי הוראות הדין:

לפי תקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) חלה חובה על היצרן לתקן, ללא תמורה, מוצר חשמלי שמחירו מעל 150 ₪ במהלך תקופת האחריות – לפחות שנה מיום מסירת המוצר, או מיום ההתקנה - בתנאי שההתקנה בוצעה על ידי היצרן.

לפי תקנה 6 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) במידה והקלקול לא תוקן, על היצרן לספק לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעדם, לפי בחירת היצרן.
במקרה שלפנינו, התקלות הרבות והחוזרות שהתגלו בתקופת האחריות לא תוקנו ועל כן, לעמדת המועצה, על היצרן לספק ל-י' מזגן חדש מסוג ואיכות דומים למזגן שרכשה, או להשיב לה את כספה.
התוצאה:

בעקבות טיפול המועצה הישראלית לצרכנות, הודיעה החברה כי מאחר שבירור מקור הדליפה יכול להתארך, הוחלט לבצע החלפה של כל היחידה החיצונית בחדשה ולהאריך את האחריות על המוצר בשנה נוספת. הלקוחה יצרה קשר עם המועצה לצרכנות, אישרה שאכן היחידה הוחלפה והודתה מקרב לב על הטיפול המסור.