המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


מכירת יחידות נופש

בית המשפט קבע כי יש לחייב את מנכ"ל החברה ואת בעליה, באופן אישי, בהשבת התמורה לתובעים ובפיצויים, והוסיף שהבעלים הקים את החברה כדי למכור יחידות נופש לצרכנים בארץ, בשיטות שיווק שהוא התווה לעובדיו ביודעין.