המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


פרסומת מטעה

בית משפט המחוזי מתייחס לסוגייה של פרסום מטעה על ידי סוכן נסיעות באתר האינטרנט שלו. הוא קבע כי ככלל, העוקץ שבפרסום מסוג  זה  נועד למשוך את לב הציבור לרכוש מוצר אחר, ואין באמירות מאוחרות, למשל כאלה המופיעות על אריזות המוצר או הסברים הניתנים על ידי המוכר, כדי להפיג את רישומה המטעה של הפרסומת.