המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


אחריות המוכר להתקנה רשלנית של טלוויזיה

מתקין הטלויזיה הוזמן דרך המוכר. מדובר במתקין לא-מורשה של היצרן. ההתקנה הייתה לקויה ובשל כך, נעתקה הטלויזיה מהקיר ונפלה. בית המשפט קבע כי בנסיבות אלה, כאשר הנתבעת מסרה לתובעת פרטים של מתקין לא-מורשה של היצרן, שגם הוביל את הטלויזיה לבית התובעת, על הנתבעת לשאת באחריות לנזקים שנגרמו עקב ההתקנה הלקויה. עוד קבע בית המשפט כי אין מקום לחייב את התובעת להסכים לתיקון המכשיר, שנפל ונחבל זמן קצר לאחר רכישתו ותלייתו על ידי המתקין (בוודאי באופן יחסי לאורך חייה של טלויזיה).