המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


מועדון כושר - מתי ניתן לבטל את המנוי?

בית המשפט נתן פרשנות לחוזה לרכישת מנוי למרכז ספורט וקבע כי חברה אשר אינה מאפשרת ביטול מנוי במהלך תקופת תוקפו צריכה לציין זאת מפורשות בחוזה. באם לא צוין מפורשות כי אין לצרכן זכות לבטל את החוזה במהלך תקופת המנוי, אפשר לבטלו בכל עת ולדרוש החזר כספי יחסית ליתרת התקופה.