המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


אחריות סוכן הנסיעות ומארגן בגין שינוי מלון

בית המשפט חייב את מארגן הטיול וסוכנות הנסיעות לפצות את הצרכן בגין שינוי מלון , וקבע מה אחריותה של כל אחת מהנתבעות.