המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


הטעיית סוכן - שלוש משפחות

בית המשפט חייב את חברת סלקום להחזיר לשלוש משפחות אלפי שקלים בגין חיוב על פי תוכנית תעריפים שגויה, בתוספת הוצאות משפט ע"ס 1,250 ₪ לכל משפחה.